Мења се "Јужни ток" због градње "Турског тока"

Србија се увелико припрема за изградњу "Турског тока" кроз нашу земљу и у скупштинску процедуру је упућен Предлог измена и допуна закона о експропријацији и прибављању документације за изградњу система за транспорт природног гаса "Јужни ток".

Мења се назив "систем за транспорт природног гаса Јужни ток" са називом "магистрални гасовод граница Бугарске - граница Мађарске".

Циљ измена и допуна је да се убрза поступак експропријације и издавања дозвола потребних за спровођење тог пројекта, којим ће наша земља добијати руски гас.

Такође, у закону се мења назив "South stream друштво са ограниченом одговорношћу" на "Гастранс друштво са ограниченом одговорношћу".

Предвиђен је хитан поступак експропријације који се води у складу са тим законом, а то значи да се предлог за експропријацију доставља на изјашњење противнику предлагача, који је дужан да се изјасни у року од пет дана од дана пријема предлога.

Стари закон је усвојен у циљу спровођења Закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Русије у области нафтне и гасне привреде.

Подсећања ради, пројекат "Јужни ток" је обустављен 2014. године због ЕУ, али су претходно спроведене одређене радње у смислу стицања одговарајућих права на делу земљишта потребном ради спровођења пројекта.

Како је наведено у закону, корисник експропријације из пројекта "Јужни ток" намерава да изгради магистрални гасовод од Бугарске до границе Мађарске, који ће имати изузетан значај за нашу земљу.

Гасовод ће се градити као интерконектор пошто је његов циљ повезивање тог гасовода са системима у Бугарској и Мађарској.

До сада је спроведена експропријација на делу трасе којом ће пролазити нови гасовод.

Шта је досад усвојено? 

У парламенту је раније усвојена Стратегија развоја енергетике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године, а у Влади Србије Уредба о утврђивању Програма стратегије развоја енергетике Србије до 2025. са пројекцијама за период од 2017. до 2023. године.

Тачком 5.6 стратегије утврђено је да су стратешки циљеви обезбеђење сигурног снабдевања домаћег тржишта природним гасом, успостављање домаћег и регионалног тржишта природног гаса и диверсификација извора и праваца снабдевања природним гасом и то путем учешћа у међународним пројектима транспорта природног гаса и регионалног повезивања.

Као приоритетне активности наведене су и нови правац снабдевања природног гаса и успостављање најмање две регионалне интерконекције до 2020. године и као примарни захтев се наводи обезбеђење гасоводне инфраструктуре у целој земљи и обезбеђење интерконекције са суседним државама – Републиком Бугарском, Румунијом...

Изградњом Магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске кроз Србију безбедио би се нови правац снабдевања природног гаса.

Како је наведено, примена раније донетих одлука за пројекат "Јужни ток" на нови пројекат прописана је како би се избегло непотребно додатно ангажовање ради спровођења експропријације у корист истог субјекта и ради изградње објекта исте намене и ради испуњења обавеза из истог споразума.

Иначе, за експропријацију земљишта у 2019. години у предлогу буџета су предвиђене 19,4 милијарде динара преко Министарства финансија.

Према предлогу буџета, у 2019. ће се издати гаранције Републике Србије до износа од 62,6 милијарди динара од чега ће бити 8,3 милијарде (70 милиона евра) за пројекат изградње новог гасовода.

Директор "Србијагаса" Душан Бајатовић је изјавио јутрос да је заједничка српско-руска компанија "Гастранс" покренула процедуру за изградњу "Турског тока" кроз Србију и да Енергетска заједница има рок од 60 дана да се о томе изјасни.

Рекао је да је од Агенције за енергетику Србије већ затражена дозвола за изградњу Турског тока кроз Србију и да је сада тај пројекат пред Енергетском заједницом.

Бајатовић каже да је план да "Турски ток" кроз Србију буде завршен 2020. године.

број коментара 0 пошаљи коментар