Мали представио сет закона Одбору за финансије

Скупштина Србије почеће сутра нову седницу на чијем је дневном реду Предлог буџета за 2019. годину, али и сет пореских закона које је на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава представио министар финансија Синиша Мали.

На дневном реду су, између осталог, Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, измене финансијског плана за социјално осигурање војних осигураника, Предлог закона о царинској служби, измене Закона о републичким административним таксама.

Измене и допуне Закона о порезу на имовину доносе уједначанију примену пореских прописа, јачање правне сигурности, адектавније опорезивање имовине сходно економској моћи, као и тежњу да се пореским мерама дестимулише градња без прописане дозволе, као и непоштовање рокова за изградњу, рекао је Мали.

Објаснио је да ће измене и допуне Закона о порезу на имовину утицати и на повећање економичности поступка подношења пореских пријава.

Предлог закона о накднадама за коришћење јавних добара је, према оцени министра финансија, историјски јер ће унапредити транспарентност јавних прихода и обезбедити предвидивост трошкова пословања привреди.

Мали наводи да се изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код поједних корисника јавних средстава основица умањује за пет одсто од 1. јануара 2019. године.

Када је реч о Предлогу закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања, Мали објашњава да се њиме обезбеђује законски основ за повезивање са другим регистрима и евиденцијама у Србији.

"На тај начин се омогућава брже и ефикасније остваривање права као и размена података државних органа, односно е-управе. Рефомски закон од чије ће примене корист имати грађани, јер ће администрација бити бржа и ефикаснија", навео је Мали.

Царински закон важан за отварање Поглавља 29

У вези са предлогом одлуке о давању сагласности за измену финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника, рекао је да је неопходно да се измене односе на корекције позиције прихода и расхода. Приходна страна је увећана на основу нераспоређеног вишка из ранијих година, а расходна страна је повећана, између осталог, и за набавку медицинске опреме.

Предлог царинског закона је важан због отварања Поглавља 29 (царинска унија) у преговорима са Европском унијом, рекао је Мали и навео да је кључна зимена што ће се, како каже, комуникација између царине и приватног сектора убудуће обављати електронски.

Такође ће се и декларације подносити електронски, рекао је Мали, наводећи да је план да то буде завршено до 2020. године.

С друге стране, Предлог закона о царинскох служби ће регулисати делокруг рада и организацију Управе царина, као и овлашћења царинских службеника.

Мали је говорио и о изменама и допунама Закона о јавној својини који омогућа да се друштва капитала основана по закону о иновационој делатности, а чији је један од оснивача Србија, АП Војводина или локалне самоуправе могу користити и управљати непокретностима у јавној својини, као и да те непокретности могу дати у закуп стратап друштвима, основаних по закону о иновационој делатности.

Како каже, на тај начин се даје инфраструктурна подршка иновационим делатностима.

Измене закона о републичким административним таксама за циљ имају усаглашавање са законом о девизном пословању, рекао је Мали.

Најављено оснивање Управе за игре на срећу 

Министар финансија је, говорећи и изменама и допунама Закона о играма на срећу, изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији најавио оснивање Управе за игре на срећу као органа у саставу тог министарства.

Када је реч о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Мали је истакао да се он смањује из године у годину и да ће 3. децембра на наплату доспети милијарду и 30 милиона долара.

"И то је нето дуг који ћемо исплатити и тако још смањити јавни дуг већ у децембру. Новац имамо и то је показатељ праксе како радимо", рекао је Мали.

Подсетио је да је учешће јавног дуга у БДП-у пре само неоклико година било више од 70 одсто, а да је сада 55,6 одсто.

Такође је представио и Предлог закона о враћању одузете имовине и обештећењу, рекавши да су њиме реедефинисани рокови за утврђивање укупне основице која се може знати тек пошто се донесе већи број решења о праву на обештећење у поступку реституције.

Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану има за циљ сузбиање нелегалне производње И промета дувана и дуванских производа, рекао је Мали и додао да је неопходно што пре успоставити ефикаснију контролу на тржишту дувана и дуванских производа.

Изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица пружа се подршка развоју привреде, рекао је Мали.

број коментара 0 пошаљи коментар