Смањене девизне резерве

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају августа износиле 11,32 милијарде евра, што је за 77,7 милиона мање него на крају јула.

Девизним резервама на том нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе од 194 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда.

У односу на крај августа претходне године, бруто девизне резерве повећане су за 1,04 милијарде евра, саопштила је Народна банка.

Нето девизне резерве на крају августа износиле су 9,46 милијарди евра, што је за 78 милиона мање него на крају јула.

Смањење девизних резерви у августу је резултат настојања државе да у значајнијој мери смањи девизни дуг, чиме се доприноси смањењу јавног дуга и промени његове валутне структуре, са циљем смањења изложености девизном ризику.

Одлив од 340 милиона евра по основу превремене и редовне отплате девизних кредита, доспелих хартија од вредности и другим основима у великој мери су били компензовани приливом по основу куповине девиза од стране НБС на домаћем девизном тржишту у износу од 200 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу је износио 483,3 милиона евра и био је за 21,4 милиона већи него у претходном месецу.

У првих осам месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4,65 милијарди евра.

У августу је забележена номинална депрецијација динара у односу на евро од 0,2 одсто, а НБС је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 190 милиона евра ради ублажавања претераних дневних осцилација курса.

број коментара 0 Пошаљи коментар