НБС: Девизне резерве повећане у априлу на 10,4 милијарди евра

Девизне резерве Народне банке Србије износиле су на крају априла 10,42 милијарде евра, што је за 194,4 милиона евра више него на крају марта, саопштено је из НБС.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) "тежиле" су на крају априла 8,62 милијарде евра, и веће су за 165 милиона евра него на крају марта.

Априлски ниво бруто девизних резерви обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 189 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга - готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Знатно повећање девизних резерви у априлу је највећим делом резултат прилива по основу активности НБС на домаћем девизном тржишту, односно куповине девиза у износу од 215 милиона евра.

Поред тога, на повећање девизних резерви утицали су и нето приливи по основу девизних кредита, донација, управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 75,1 милиона евра), а забележен је и позитиван нето утицај тржишних фактора (59,6 милиона евра), пре свега, промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту.

Из НБС истичу да је повећање девизних резерви остварено у амбијенту превременог раздужења државе према повериоцима Лондонског клуба (одлив у износу 130,9 милиона евра) и нето раздужења по основу девизних хартија од вредности емитованих на домаћем финансијском тржишту (одлив 24,4 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у априлу износио је 472,3 милиона евра и био је за 370,5 милиона мањи него у претходном месецу.

У прва четири месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2,74 милијарде евра.

У априлу је забележена номинална депрецијација динара у односу на евро од 0,2 одсто, а НБС је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 205 милиона евра у циљу ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса.

број коментара 0 пошаљи коментар