Земље Западног Балкана о признавању стручних квалификација

Представници шест економија Западног Балкана, на састанку заједничке радне групе, својим владама упутили СУ препоруку за отпочињање преговора о споразуму о узајамном признавању стручних квалификација. 

Како је саопштио Савет за регионалну сарадњу (РЦЦ), у чијем седишту у Сарајеву је састанак одржан, препоручено је да владе шест економија Западног Балкана отпочну преговоре о споразуму о узајамном признавању стручних квалификација доктора медицине, стоматолога, архитеката и инжењера грађевинарства.

"Крајњи циљ препоручених преговора је да се закључи споразум о међусобном признавању стручних квалификација између шест економија којим би се успоставила заједничка правила за поједностављено признавање стручних квалификација подносилаца захтева који су те квалификације стекли у једној од обухваћених економија, чиме би се тим лицима омогућио приступ и бављење датом професијом у некој другој економији", објаснила је Вања Ивошевић, виши стручњак за питања политика образовања, науке и запошљавања, која у радној групи представља РЦЦ. 

Према њеним речима, препоруком се предвиђа да владе учеснице именују преговарачке тимове као и главног преговарача и заменика главног преговарача, с циљем да се овај процес заврши закључивањем споразума до краја 2019. године, додаје се у саопштењу. 

То је један од захтева агенде о мобилности у склопу вишегодишњег акционог плана за Регионални економски простор (МАП РЕА) за Западни Балкан којег су одобрили премијери из региона на самиту у Трсту прошлог јула. 

Овим се планом, између осталог, превиђа и отклањање препрека мобилности стручњака путем регионалних споразума о узајамном признавању стручних квалификација у секторима од заједничког интереса.

Стручне квалификације дефинисане су као квалификације које се потврђују доказом о формалној оспособљености, потврдом компетентности коју издаје надлежно тело на основу законских, подзаконских и управних аката, у складу са дефиницијом стручних квалификација садржаном у европској Директиви о стручним квалификацијама. 

"База података о мобилности стручних лица" 

Заједничка радна група за узајамно признавање стручних квалификација је, поред тога, препоручила и да се успостави база података о мобилности стручних лица која би била компатибилна са истоименом базом на нивоу Европске уније, развијеном у складу са европском Директивом о признавању стручних квалификација и у склопу датог документа дала препоруке владама везано за успостављање ове базе података. 

Заједничка радна група за узајамно признавање стручних квалификација успостављена је у јулу 2015. године под покровитељством РЦЦ, у складу са циљевима и приоритетима утврђеним стратегијом Југоисточна Европа 2020 (ЈИЕ 2020), коју заједнички предводе РЦЦ и координатори димензије ове стратегије, односно Централноевропски споразум о слободној трговини (ЦЕФТА) и Иницијатива за реформу образовања у Југоисточној Европи (ЕРИСЕЕ). 

Мандат ове радне групе потврђен је и у агенди о мобилности у склопу вишегодишњег акционог плана за Регионални економски простор за Западни Балкан којег су одобрили премијери из региона на самиту у Трсту прошлог јула, наводи се у саопштењу. 

број коментара 0 пошаљи коментар