НБС: Девизне резерве порасле за 143 милиона евра

Девизне резерве Народне банке Србије износиле су на крају фебруара 2018. године 9,79 милијарди евра, што је повећање за 143,3 милиона евра у односу на крај јануара.

Износ девизних резерви обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 186 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, и скоро је двоструко виши од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама, саопштено је из НБС.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) износиле су на крају фебруара 7,98 милијарди евра, и веће су 72 милиона него на крају јануара.

Повећање бруто девизних резерви је у највећој мери резултат прилива по основу активности НБС на домаћем девизном тржишту куповином девиза (105 милиона евра), чиме се повећава отпорност домаћег система на евентуалне будуће шокове из међународног окружења. 

Према саопштењу, позитивни нето ефекти међувалутних курсева на међународном финансијском тржишту (46,9 милиона евра), приливи по основу девизне обавезне резерве банака (67,5 милиона) и нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и другим основама (4,5 милиона) били су више него довољни да надоместе одливе по основу нето раздужења државе по девизним кредитима и девизним хартијама од вредности у укупном износ од 80,6 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 551 милион евра и био је за 331,8 милиона мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1,43 милијарде евра.

У фебруару је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,6 одсто, а НБС је у том месецу у циљу ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 180 милиона евра.

број коментара 0 пошаљи коментар