НБС: Премија за три квартала око пола милијарде евра

На крају трећег квартала 2015. године, укупна премија осигурања износила је 60,6 милијарди динара, односно око пола милијарде евра, објавила је Народна банка Србије.

То је, како пише у најновијем извештају о сектору осигурања, раст од 18 одсто у односу на исти период 2014.

У структури премије, учешће неживотних осигурања износило је 78,5 одсто, док је учешће животних износило 21,5 одсто.

Највеће је учешће осигурања од аутоодговорности у укупној премији од 35,8 одсто.

Учешће неживотних осигурања у укупној премији је доминантно и износи 78,5 одсто.

Премија неживотних осигурања бележи раст од 17,1 одсто, при чему премија осигурања моторних возила - каско, бележи раст, први пут од 2009. године, док премија имовинских осигурања бележи пад.

Животна осигурања повећавају учешће у укупној премији са 20,9 одсто на 21,5 одсто.

Билансна сума друштава за осигурање повећана је на крају трећег квартала 2015. године на 181,8 милијарди динара и то за 9,7 одсто у односу на крај трећег квартала 2014.

На крају трећег тромесечка прошле године у Србији је пословало 24 друштва за осигурање, три мање у односу на исти период 2014. уз повећање броја запослених на 11.173.

Остварен је раст капитала од два одсто и он износи 35 милијарди динара.

Референтна камата остаје 4,5 одсто

Извршни одбор НБС одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,5 одсто.

Одлуку су образложили тиме што су имали у виду неизвесности у међународном окружењу.

"Са почетком нормализације монетарне политике америчког ФЕД-а, неизвесност се сада односи на темпо и обим повећања референтне камате током 2016. године, који ће у највећој мери определити кретања на робним и финансијским тржиштима и токове капитала према земљама у успону", наводи НБС.

Са друге стране, додају из НБС, ублажавању тих ефеката допринеће већа експанзивност монетарне политике Европске централне банке која је продужила трајање нестандардних мера до марта 2017.

Уз јаке геополитичке тензије, неизвесност у међународном окружењу повећавају и турбуленције на финансијском тржишту и успоравање раста у Кини, наводи Извршни одбор НБС.

Међутим, повећању отпорности домаће економије на те ризике, у великој мери доприносе резултати фискалне консолидације и одрживост јавних финансија, унапређење пословног и инвестиционог амбијента, као и смањење спољне неравнотеже.

Извршни одбор је оценио да ће инфлаторни притисци и у наредном периоду бити ниски.

Међугодишња инфлација је испод циља НБС, а инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде и даље се налазе испод централне вредности од четири одсто, не само за једну, већ и за две године унапред. 

"У правцу одржавања ниске инфлације делују ниске цене примарних производа, нарочито нафте, генерално ниска инфлација у међународном окружењу, рестриктивна фискална политика, као и још ниска агрегатна тражња, на коју би могло да утиче и успоравање глобалног раста", наводи НБС.

И поред присутних ризика, очекује се постепен раст инфлације и њен повратак у границе циља у другој половини ове године, чему ће допринети и досадашње ублажавање монетарне политике, пише у саопштењу.

Са обзиром да неизвесност у погледу кретања инфлације превасходно потиче из међународног окружења, степен експанзивности монетарне политике НБС у наредном периоду зависиће пре свега од процене инфлаторног утицаја који би могла да имају дешавања на међународним робним и финансијским тржиштима.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи биће одржана 11. фебруара.

број коментара 0 Пошаљи коментар