Захтев ДЈБ београдском МУП-у

Покрет Доста је било затражио је од Полицијске управе за Град Београд проверу сталног становања за 160 лица за која грађани тврде да не станују на адресама на којима су ова лица добила обавештења о гласању за локалне изборе у Београду.

За иста лица смо затражили да нам се доставе подаци из евиденције пребивалишта и боравишта и то од ког датума је извршен упис пријаве пребивалишта за наведена лица на тим адресама, и на којој адреси становања је био евидентиран претходни упис пребивалишта за наведена лица, наводи се у саопштењу.

Надлежни орган је дужан да достави податке из евиденције пребивалишта и боравишта грађана у складу с прописима о заштити података личности подносиоцу овог захтева коме су ти подаци неопходни за извршавање послова из своје надлежности, наводи ДЈБ.

Одредбама Закона о јединственом бирачком списку утврђена је законска обавеза редовног ажурирања бирачких спискова у циљу уставног, законског, слободног, општег и једнаког изборног права грађана.

Према подацима добијених од грађана, наведена лица не станују и непозната су на адресама које су пријавили МУП као своје пребивалиште чиме је учињена неправилност бирачког списка као јавне исправе.