РИК: Паровић да достави још 154 изјаве бирача

Републичка изборна комисија наложила је Народном слободарском покрету, предлагачу Мирослава Паровића за председника Републике, да најкасније у року од 48 сати отклони недостатак и тој комисији достави још најмање 154 оверене изјаве бирача.

Од 10.145 лица чије потписе је доставио тај покрет, утврђено је да је 9.872 уписано у јединствени бирачки списак, 205 није уписано, 52 је подржало другог кандидата, а њих 16 је подржало два или више пута истог кандидата.

За седам лица није било могуће извршити промену због неисправно уписаног јединственог матичног броја.

РИК је одбио приговор Андрије Јанићијевића из Земуна који се односио на нотаре који, према његовој тврдњи, нису хтели да му овере споразум о оснивању групе грађана Народни раднички покрет.

Одлучено је да се са приговором упознају Министарство правде и Јавно-бележничка комора.

РИК је до сада потврдила укупно пет кандидата за председника Србије, а рок за пријаве за учешће на изборима истиче сутра у поноћ.