Протокол о дебати председничких кандидата

ТВ дебата председничких кандидата одржава се у среду, 16. маја 2012, у термину од 20 часова, на Првом програму Радио-телевизије Србије и биће директно преношена на Првом програму Радио Београда. РТС ће обезбедити превод на знаковни језик.

Протоколом о ТВ дебати кандидата за председника 2012. утврђено је:

Дебата траје до 90 минута укупног трајања. Водитељ даје и одузима реч кандидатима, води рачуна о редоследу и поштовању тема и држања договореног времена.


Теме дебате су:

1. Визија и будућност Србије
2. Спољна политика и односи у региону
3. Косово и Метохија
4. Економија, инвестиције и решавање проблема незапослености
5. Развој институција, борба против организованог криминала и корупције
6. Одбрана и безбедност
7. Социјална политика, образовање и млади
8. Европске интеграције

I

Сви услови за учеснике у дебати су једнаки. Сваком од учесника у дебати ће бити постављено укупно осам питања. Питања су истоветна за оба учесника у дебати. Учесницима на располагању стоји исто време за излагање, одговоре и реаговање.

II

РТС обезбеђује обојици кандидата идентичне позиције у студију, дужину и начин кадрирања. Оба кандидата стоје и сваки има иза себе истоветну позадину у боји и величини сценографије.

 III

Редослед одговарања и место за говорницом (лево или десно) одређује се јединственим жребом и важи током целе дебате. Представници изборних штабова 16. маја у подне у просторијама РТС-а жребањем одређују место за говорницом и редослед излагања кандидата.

IV

Кандидати наизменично одговарају на питања редоследом који је утврђен жребом. Кандидат којег је жреб одредио да говори први има и прву завршну реч.

 V

Председнички кандидати имају по три минута за одговор за свако питање. Кандидатима на располагању стоји још по један минут који може искористити за:

• Допуну свог одговора на питање
• Коментар излагања другог кандидата
• Реаговање на излагање другог кандидата

VI

На крају дебате, оба председничка кандидата имају на располагању по 90 секунди за завршну реч.

VII

Време за одговарање мери сат којим управља организатор дебате. Председнички кандидати ће имати увид у време које им је преостало за одговор, реаговање или коментар. Сваки од кандидата ће, на крају времена предвиђеног за излагање, одговарајућим сигналом бити упозорени да је време за излагање истекло.

VIII

Током излагања једног од учесника у дебати, биће активан само његов и микрофон водитеља дебате.

IX

Председнички кандидати неће говорити изван времена које им је стављено на располагање за одговор, коментар или реаговање. Током дебате неће прекидати један другог и неће другоме узимати реч и време за одговор. Кандидати су дужни да један другом персирају.

 X

Водитељ дебате има право и обавезу да искључи микрофон учеснику који се не придржава правила о редоследу и времену трајања обраћања.

XI

Водитељ дебате има право да, након две јавно изречене опомене, удаљи из дебате учесника који одбија да поштује усвојена правила дебате. Удаљавање или напуштање председничке дебате једног од кандидата означава крај дебате.

XII

Председнички кандидати и њихови сарадници ће бити у просторијама РТС најкасније 15 минута пре почетка дебате. Кандидати имају право на саветничку или стручну екипу до петоро сарадника.

XIII

Организатор ће, за сваког од учесника у дебати, обезбедити папир, прибор за писање и безалкохолна пића.

XIV

У студио могу да уђу само председнички кандидати, водитељ и техничка и службена лица РТС-а. Чланови изборних штабова дебату могу да прате из посебних просторија. РТС се обавезује да сарадницима оба кандидата обезбеди раздвојене просторије са телефоном, компјутером и ТВ пријемником.

XV

Уколико се штабови оба кандидата сложе могуће је да се дебата "сече" са два до три рекламна блока. РТС се обавезује да рекламни блокови не садрже спотове председничких кандидата нити рекламе које на било који начин могу имати везе са изборима и кампањама кандидата.

XVI

Кандидати у дебати могу да користе сопствене тезе, прибелешке и делове сопствених говора. Није дозвољено коришћење мобилних телефона, електронских помагала за снимање и репродукцију слике и тона, коришћење факсимила или оригинала фотографија и докумената, као ни уношење било каквих предмета који нису изричито предвиђени овим Протоколом.

XVII

Фоторепортерима и сниматељима других ТВ станица дозвољено је да сликају улазак двојице кандидата у зграду РТС-а. Фотографисање и снимање самог суочавања дозвољено је само сниматељу и фоторепортеру РТС-а а наша кућа је спремна да професионални снимак без накнаде обезбеди свим заинтересованим редакцијама.

XVIII

Сусрет двојице кандидата и руковање пре и после дебате могућ је само ако то желе обе стране.

XIX

О питањима необухваћеним овим Протоколом, одлучиваће се сагласношћу обе стране уз посредовање организатора дебате.

XX

РТС одговара за поштовање реда и договорених услова дебате. Изборни штабови двојице кандидата обавезују се да неће користити плакате, билборде и друга маркетиншка средства у кругу РТС-а, нити ће довести у питање регуларност, нити ће окупљати своје присталице испред РТС-а.

XXI

РТС се обавезује да договорени Протокол објави на свом сајту www.rts.rs . Протокол је доступан за објављивање свим медијима.


Председнички кандидат                                               Председнички кандидат

Борис Тадић                                                                              Томислав Николић


за РТС

Александар Тијанић