Правоснажно ослобођен бивши председник Општине Нови Београд

Некадашњи председник Општине Нови Београд Ненад Миленковић правоснажно је ослобођен од оптужби да је током 2011. и 2012. уз помоћ седморо запослених у "Пословном простору" злоупотребио службени положај тако што је једном предузећу омогућио бесплатно коришћење пословног објекта биоскопа "Фонтана" и на тај начин му прибавио корист.

Наиме, Апелациони суд је објавио одлуку којом је потврдио првостепену пресуду Вишег суда у Београду од 9. марта 2018. године, а којом су поред Миленковића, Миша Марковић, Дејан Миљковић, Владимир Гарић, Радисав Дабетић, Петар Рацковић, Александра Карановић и Хелена Тодоровић ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја.

Сви осим Миленковића су се оптужницом теретили да су дело извршили у помагању.

Они су били оптужени да су, на штету општине, једном предузећу прибавили корист од 38,8 милиона динара на име тржишне вредности 10-годишњег закупа, али су судови утврдили да штета општини није причињена.

Апелациони суд је закључио да је првостепени суд правилно тумачио одредбе Статута ГО "Нови Београд" у којој је, како каже, наведено да је у надлежности Скупштине да доноси одлуку о располагању имовином на коју има право својине или уписано право коришћења, уз сагласност Дирекције за имовину РС.

Такође и одредбу којом је прописано да је надлежност председника општине да одлучује о давању на коришћење, односно закуп, као и отказ уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављање хипотеке на непокретност коју користе органи градске општине у складу са законом.

Током суђења је у исказима сведока и окривљених речено да је и раније била пракса да председник општине изузима одређене објекте из фонда "Пословног простора" и да их даје другим организацијама на коришћење.

Због тога је, према ставу Апелационог суда, Виши суд правилно закључио да није јасно одређено ко је надлежан за изузимање пословних простора из Фонда "Пословног простора", а да је јасно да је постојала пракса да то чини председник општине.

"При томе ни једном одредбом Статута није прописано искључива надлежност скупштине општине или већа, те је (првостепени суд) правилно нашао да ова околност мора ићи у корист Миленковића", наводи се у образложењу одлуке Апелационог суда.

Такође, Апелациони суд налази да је правилно првостепени суд утврдио да се целокупна сарадња између општине Нови Београд и предузећа "А" не може посматрати искључиво као уговор о закупу, већ да се ради о двострано обавезујућем уговору чији је смисао остваривање пројекта из области културне делатности.

"Из напред наведених разлога, а имајући у виду одбрану окривљеног Миленковића, који је појаснио да је жеља била подизање културног садржаја и да локалној самоуправи није основна функција остваривање профита и зарада, него подизање квалитета живота грађана, јасно је да ни на који начин није начињена штета општини, нарочито ако се има у виду и то да се други заинтересовани партнери нису одазвали на јавни позив, у ком иначе није било назначено да ће уступање на коришћење бити без накнаде или са накнадом", напоменуо је суд.

Додао је и да није доказано ни да су остали окривљени Миленковићу помогли да изврши кривично дело.

број коментара 0 Пошаљи коментар