Да ли је кривица бржа од парнице

Почетком недеље два суђења за убиства која, од када су се догодила, подједнако изазивају пажњу јавности. Злочини не застаревају, али може ли злочинац да прође некажњено због правила да се никоме не може поново судити за нешто за шта је већ ослобођен оптужбе.

Једна од најдужих парница почела је 1925. а завршена 2009. године. У другој, која је трајала дупло краће, судило је 16 судија и одржано око хиљаду рочишта.

Ипак, кривица је бржа од парнице и може да застари. Време почиње да тече од момента када је извршено кривично дело.

"Ако говоримо о неком убиству, ако говоримо о неким делима која привлаче пажњу јавности, то су дела која су запрећена доста високим казнама, ту практично говоримо о неким роковима од двадесетак година", каже проф. др Горан Илић са Правног факултета Универзитета у Београду.

Није реткост да суђење почиње и годинама после кривичног дела.

"Имате случајеве у коме се прича о неком догађају, о неком криминалном дешавању, развије много пре него што добијете оне фазе поступка, тужилаштво делује, имамо оптужење, имамо суд који почиње да суди. Ако то имате у неком временском оквиру од две, три, четири године - онда је сада отприлике - па дај сада ће ово брзо да буде завршено. Брзо не значи и праведно", објашњава Илић.

На дужину суђења може да утиче и то што је велики број људи обухваћен истрагом или опструкције. На пресуду донету на првом суђењу могуће је уложити жалбу.

То подразумева, каже професор, могућност да Апелациони суд уколико утврди да су неке повреде, у току самог суђења у првом степену, учињене, може да укине пресуду и да врати на поновно суђење.

"Ето још новог временског периода који опет значи почетак суђења, као да готово ништа пре тога није било", указује Илић.

Иако је некада било могуће више пута враћати поступак на поновно суђење, то више није случај. Апелациони суд после поновљеног суђења мора да донесе пресуду. Никоме не може бити поново суђено за кривично дело за које је правоснажном одлуком ослобођен оптужбе.

број коментара 0 Пошаљи коментар