Уредба о месечном примању за ратне војне инвалиде

Влада Србије донела је Уредбу о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида из оружаних акција после 17. августа 1990. године - од пете до десете групе.

Уредбом је предвиђено да они имају право на месечно новцано примање за време незапослености у износу 63 одсто од просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Србији из претходне године, почев од исплате за јануар 2019. године.

Право из члана 1. ове уредбе остварује се под условима, на начин и по поступку прописаном цланом 51. (став 1. и 2.) Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца.

Износ права исплаћује се и годишње усклађује на начин прописан чланом 71. тог закона за право на накнаду за време незапослености, објављено је у Службеном гласнику.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од пете до 10. групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године која је донета 2006. године.

Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику, односно 15. фебруара.

број коментара 0 Пошаљи коментар