Венецијанска комисија има шест замерки на амандмане

Своје мишљење на Нацрт амандмана на Устав Србије објавила је Венецијанска комисија (ВК) и навела шест замерки на решења из Нацрта које треба да буду отклоњене. Истовремено поздравља напоре српске владе за развој демократије и испуњавање највиших стандарда међународне праксе и владавине права.

Венецијанска комисија је препоручила српским властима да измене амандмане који се односе на избор несудијских чланова Високог савета судства (ВСС), састав Државног већа тужилаца (ДВТ), распуштање ВСС, разрешење судија и тужилаца због нестручности, уједначавање судске праксе, као и на избор тужилаца.

Поводом амандмана који је предложен за избор састава ВСС, Венецијанска комисија је у својој препоруци позвала српске власти да измене предложени амандман како би се осигурао плурализам унутар ВСС.

Венецијанска комисија сматра да избор (пет) несудских чланова савета (истакнутих правника) које бира Народна скупштина у првом кругу већином од 3/5 народних посланика, а у другом 5/9 посланика, у случају да не буду изабрани сви чланови ВСС на тај начин, даје мало подстицаја већини у Народној скупштини да избегне други круг гласања.

Ово, како наводи Венецијанска комисија, доводи до могућности да половина чланова ВСС буде кохерентна и сагласна са жељама тренутне владе.

"Овај амандман због тога није подобан за обезбеђивање плурализма унутар ВСС. Венецијанска комисија због тога позива српске власти да пронађу другачије решење", наводи се у мишљењу Венецијанске комисије које је достављено медијима.

Што се тиче предложеног амандмана за састав ДВТ, Венецијанска комисија сматра да њиме не треба да доминира Народна скупштина као и да мора да има кредибилитет и стекне поверење јавности.

Венецијанска комисија сматра да треба да се измени тај амандман којим је предложено да у саставу ДВТ буде пет чланова (истакнутих правника) које бира Народна скупштина, од укупно 11, међу којима је и министар правде и републички јавни тужилац којег такође бира Скупштина, јер, како наводи, то даје разлоге за забринутост.

"Као и у случају код ВСС, боље решење је да се осигура плурализам у ДВТ и да се отворена питања у односу на судије, примене и на тужиоце у ДВТ, у мери у којој је то могуће.

Решење из предложеног амандмана према којем се ВСС распушта уколико у року од 30 дана не донесе одређене одлуке, према мишљењу Венецијанске комисије, може да доведе или до убрзаног доношења одлука или честих распуштања ВСС, сматра Комисија.

Имајући у виду да је састав ВСС пет (судија) и пет (чланова које бира Народна скупштина), "мртве тачке" у процесу доношења одлука могу потенцијално бити изазване било од стране чланова ВСС које је изабрао парламент – наспрам судија, или обрнуто.

"Ово ствара могућност да ВСС постане неоперативан", наводи Венецијанска комисија и саветује да амандман или буде обрисан или да се пооштре услови за распуштање Савета.

Када је у питању разрешење судија и тужилаца због нестручности, Венецијанска комисија је указала да предлженим амандманима није предвиђена дисциплинска одговорност за судије и тужиоце, док су наведени, како каже, врло нејасни разлози за разрешење судија и заменика јавног тужиоца.

"Важно је да се у Нацрту амандмана прецизира дисциплинска одговорност и разрешење. Употребу нејасне терминологије, као што је "нестручност" без даљег прецизирања, треба избећи", наводи се у мишљењу Венецијанске комисије.

Препоручује брисање дела амандмана који каже – "начин да се осигура јединствана примена права од стране судова треба да буде регулисана законом".

Међутим, како додаје, ако се сматра да у Устав треба укључити упућивање на потребу да се обезбеди одговарајућа хармонизација судске праксе и ако се позивање на улогу Врховног суда не сматра довољним, тада би први став овог амандмана могао упућивати на узимање у обзир или на дужно поштовање судске праксе.

Шеста замерка се односи на избор врховног тужиоца и јавних тужилаца, које, према решењу из предложеног амандмана, бира Народна скупштина, којој они одговарају.

Међутим, док је за Венецијанску комисију прихватљиво да врховног тужиоца бира Народна скупштина и да јој буде одговоран да свеукупно спровођење закона, та комисија сматра да други јавни тужиоци не треба да имају "било какву директну везу са Народном скупштином" и препоручује измену предложених решења.

Поред наведених препорука, Венецијанска комисија указује да и друге предложене измене одредаба Устава треба да буду усаглашене и измењене у складу са њима.

Ове предложене измене Устава представљају оквир за уређење правосуђа у Србији, па због своје природе не треба да буду превише детаљне, јер ће у ширем смислу утицати на квалитет конкретних закона, наводи се у мишљењу.

Венецијанска комисија је поздравила предложене амандмане и напоре Владе Србије у погледу, како је навела, напора за развој и еволуирање у модерну демократију за добробит грађана Србије, уз давање приоритета потреби за достизање највиших стандарда међународне праксе и владавине права.

Почев од маја прошле године, у Србији су одржана два круга јавне расправе о изменама Устава, након чега је Министарство правде израдило Нацрт уставних амандмана у области правосуђа средином априла га проследило Венецијанској комисији на мишљење.

Министарство правде је најавило да ће Нацрт амандмана ускладити са препорукама Венецијанске комисије и проследити га Влади на усвајање, која га даље упућује Скупштини.

Све измене Устава, како је најавељно, мораће да буду потврђене и на референдуму.

број коментара 0 Пошаљи коментар