У централним општинама Београда хитне мере за 141 насилника

За непуних седам месеци примене Закона о спречавању насиља у породици на територији, махом централних општина у Београду, 141 насилник је био удаљен из свог дома или му је изричена забрана приласка жртви.

Према подацима Првог основног тужилаштва у Београду, највише изречених поменутих хитних мера било је на општини Палилула - 62, затим на оптшини Звездара - 26, следи Стари Град са 23 хитне мере, затим Врачар са 19 и Савски венац са 11.

Хитне мере удаљења из породичног дома до 30 дана и/или забрана приласка жртви изрицане су према потенцијалним учиниоцима кривичног дела, будући да се на овај начин поступа у циљу спречавања ескалације насиља које би резултирало кривичним делом и покретањем кривичног поступка.

Прво основно тужилаштво на свом сајту је детаљно указало како се у пракси спроводи Закон у циљу пружања свеобухватне подршке жртви насиља - кооринираном сарадњом, редовним и ванредним састанцима државних органа уз координацију тужилаштва, а ради истраживања и праћења случајева пријављеног породичног насиља.

Тако је од 1. јуна за територију Палилуле одржан 21 састанак групе за координацију, а група је израдила 143 индивидуална плана за заштиту и подршку žжртвама.

На територију Звездаре одржано је 16 састанака и израђено је 62 индивидуална плана за жртве, на Врачару је било 19 састанака и 233 индивидуална плана, на територији Савском венцу 14 састанака и 86 индивидуалних планова и на територији Старог града одрžжано је 14 састанака и израђено је 75 индивидуалних планова заштите и подршке.

На састанке радне групе, који се закзаују најмање два пута месечно, председавајући - заменик јавног тужиоца, поред представника центара за социјални рад и полиције позивао је и žртве, лекаре, психологе, психијатре, представнике васпистних установа, директоре школа и педагоге.

Дискусија о свим пријављеним случајевима насиља  

На састанцима се дискутује о свим пријављеним случајевима насиља без обзира да ли се ради о кривичним пријавама надлеžне полицијске станице, извештајима о интервенцији одређене полицијске станице или извештајима Градског центра за социјални рад.

Један од примера ефикасног деловања групе за координацију била је добро координисана акција полицијских служžбеника и радника Градског центра за социјални рад.

Наиме, како наводи тужилаштво, након што је завршено виђање детета у контролисаним условима у просторијама Градског центра за социјални рад на Звездари, поцијски службеници су једно лице за којим је била расписана потрага, привели у туžжилаштво како би био саслушан у својству осумњиченог. 

Овакво поступање је договорено на самом састанку групе за координацију где је доšло до укрштања информација о кретању осумњиченог приликом дискутовања индивидуалног плана заштите и подршке жртви, наводи тужилаштво.

У појединим предметима примењен је "форензички интервју" – посебан начин испитивања посебно осетљивих сведока, малолетних лица у сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине када је ангаžована јединица за подршку деци у кривичном поступку. 

Поступци у овом тужилаштву у којима је примењен форензички интервју завршени су закључивањем Споразума о признању кривичног дела са окривљенима, напоменуло је тужилаштво.

Иначе, према подацима Министарства правде с краја децембра, у првих шест месеци примене новог Закона, на територији Србије размотрено је више од 20.000 случајева насиља у породици, одређено је 7.000 хитних мера и урађено је преко 4.000 индивидуалних планова заштите žжртава насиља у породици.

број коментара 0 пошаљи коментар