Скупштина усвојила низ закона о просвети и култури

Најважније промене остварене су у Закону о средњем и Закону о дуалном образовању. Изменама и допунама Закона о култури уведени су бројни новитети у овој области.

Изменама и допунама Закона о средњем образовању предвиђено је да се пракса остварује у школи, код послодавца или комбиновано.

Прописано је и да школа ако не може да организује наставу страног језика због недовољног броја ученика, може да организује комбиновану групу на нивоу два узастопна разреда која имају најмање 15 ученика.

Изменама Закона о основама система образовања и васпитања који се усклађује са Законом о заштити података о личности предвиђа се успостављање јединственог информационог система који прати "његовог носиоца" кроз све нивое формалног и неформалног образовања.

Изменама Закона о дуалном образовању, прописано је, између осталог, и да се кандидат за упис на дуални профил опредељује за њега пре обављеног завршног испита, у складу са подзаконским актом којим се уређује упис ученика у средњу школу.

Посланици су изгласали и Закон о жиговима, измене и допуне Закона о националном оквиру квалификација, затим Споразум између Владе Србије и Владе Француске о статус француске школе у Београду, као и Закон о потврђивању маракешког уговора.

Усвојен је и Споразуми између Владе Србије и Владе Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије. 

Новине и у Закону о култури

Скупштина Србије усвојила је, такође, и измене и допуне Закона о култури.

Њима се прецизирају услови за избор директора установа културе и нова ограничења која ће спречити злоупотребу вршилаца дужности и избегавање јавних конкурса за њихов избор.

Дефинисана је уметничка фотографија као делатност и први пут су створени услови за системско регулисање специфичности уметничке игре.

Прецизно су утврђени критеријуми на основу којих ће се процењивати значај одређених културних манифестација на централном, али и на локалном нивоу.

Додатно је уређена дигитализација културног наслеђа , а посланици су први пут усвојили Закон о архивској грађи и архивској делатности.

Усвојеним амандманом Одбора за културу и информисање Архив Србије ће се убудуће звати Државни архив Србије, а рок за преименовање је годину дана.

број коментара 0 Пошаљи коментар