Гајин: Закон о заштити података о личности у складу са ЕУ прописима

Рад на Закону о заштити података о личности закључен је када је постигнута сагласност да су одредбе закона у потпуности у складу са одредбама европске Регулативе и Директиве, рекао је саветник у Министарству правде и члан радне групе за израду тог закона Саша Гајин.

Реагујући на оцене из студије два експерта Европске комисије (ЕК) из Словеније из маја ове године, која је имала за циљ да поново оцени да ли су одредбе нашег закона у складу са европским моделима, Гајин је рекао Танјугу да је изненађен оценама, јер како тврди, од тренутка када је завршена комуникација са ЕК и ЕУРОЏАСТ-ом у вези са Предлогом закона па до данас – ништа није промењено.

Овај закон је усвојен у новембру 2018. године, а за почетак његове примене одређен је 21. август 2019.

Гајин каже да је постојало уверење да је посао у вези са усаглашавањем нашег закона са европским моделима окончан када је обезбеђена сагласност Европске комисије и ЕУРОЏАСТ-а у вези са одредбама закона.

"Те одредбе, на које је Европска комисија дала сагласност, као и ЕУРОЏАСТ, остале су исте", прецизирао је Гајин

Према његовим рецима, Закон о заштити података о личности послат је у Народну скупштину тек пошто су усаглашени ставови унутар радне групе у вези са коментарима који су стизали из Брисела и тек пошто је, како је истакао, постало јасно да више нема нерешених питања која се постављају у вези са законом.

"Када се детаљно анализирају примедбе које су садржане у студији из маја 2019. године, може се рећи да практично ниједна од 104 примедбе није основана. У мањој мери, примедбе се односе на грешке у преводу и на неразумевање домаћег правног система, док, највећи број тих примедби – између 70 и 75, односи се на погрешно тумачење – с једне стране нашег закона, а с друге стране одредби европских прописа", указао је Гајин.

Сугестије добродошле 

Како је додао, свака примедба и сугестија је добродошла.

Међутим, проблем са "овим примедбама" није то што су оне дате, већ што се, како сматра, показује да те примедбе нису основане.

"То је разлог за бригу. Такође забрињава и чињеница да су те примедбе стигле након усвајања закона, иако је с истим ауторитетима, односно са Европском комисијом и ЕУРОЏАСТ-ом рађено на самом закону пре него што је усвојен", сматра Гајин.

С друге стране, Гајин каже и да је зачуђујући став који се у јавности приказује као део наведене студије два експерта, иако они тај став заправо не износе у тексту – а то је да је закон урађен по мери страних инвеститора науштрб заштите личних података појединаца.

Гајин тврди да је закон у свему усклађен са општим режимом заштите података који постоји у ЕУ и да је свака одредба нашла своје место у закону управо због тога што таква одредба већ постоји у моделу ЕУ.

Према његовим речима, обрада података регулише се на начин који обезбеђује адекватну заштиту слобода, односно права лица чији се подаци обрађују.

"Рећи да је наш закон на страни страних инвеститора, а да истовремено не води рачуна о правима лица чији се подаци обрађују, значило би да је и тренутно најнапреднији модел заштите података о личности који је израђен у оквиру ЕУ такоде на страни пословних интереса у обради података о личности, уз занемаривање права лица чији се подаци обрађују", закључио је Гајин.

Канцеларија повереника за информације од јавног значаја и зашиту података о личности саопштила је недавно да студија Европске комисије о процени усклађености Закона о заштити података о личности са прописима ЕУ указује на потребу унапређења тог закона.

број коментара 0 Пошаљи коментар