Скупштина Србије утврдила дневни ред

Скупштина Србије утврдила је дневни ред, а рад ће наставити сутра расправом о Предлогу закона о медицинским средствима, као и о допуни Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства. Посланици треба да размотре и потврђивање Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке.

осланици су данас више од седам сати утврђивали дневни ред, а између осталих одбијени су предлози за измену Кривичног законика, формирање Анкетног одбора за утврђивање околности за рушење објеката у Савамали, формирање анкетног одбора ради утврђивања чињеница на који начин је министар одбране Александар Вулин стекао стан у Београду...

Опозиција је, иначе, поднела више од 100 предлога за допуну дневног реда.

Предлог закона о медицинским средствима треба да уреди услове за производњу и промет медицинских средстава, односно њихово стављање на тржиште и употребу.

Тај законски предлог, који је усаглашен са директивама и другим прописима ЕУ из области медицинских средстава, треба да онемогући улазак "неквалитетних" и по кориснике несигурних медицинских средстава како на тржиште, тако и у здравствене установе Србије и спречи улазак фалсификованих медицинских средстава у легалне токове снабдевања.

Новим законским решењима уређују се клиничка испитивања медицинских средстава, пријава нежељених реакција на медицинска средства, контрола квалитета и праћење медицинских средстава на тржишту, оцењивање њихове усаглашености са техничким захтевима, оглашавање, обележавање медицинских средстава и надзор.

Хармонизацијом прописа у области медицинских средстава са прописима ЕУ и њиховом применом стварају се услови и за домаће произвођаче медицинских средстава за пласман њихових производа у земље ЕУ и у друге земље света, као и услови за развој привреде Србије, навео је предлагач у образложењу закона.

На дневном реду биће и допуне Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства којима се прецизира да је руковалац подацима који чине интегрисани здравствени информациони систем Србије Завод за јавно здравље.

Предвиђено је да ће новчаном казном од 50.000 динара до два милиона динара бити кажњен за прекршај Завод за јавно здравље основан за територију Србије ако, између остало, о повреди безбедности података не обавести лице, односно лица на која се подаци односе, надлежно министарство и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

број коментара 0 пошаљи коментар