Усвојен Закон о јавним предузећима

Скупштина Србије усвојила Закон о јавним предузећима који предвиђа избор директора на јавним кокурсима. Усвојени закони и из области економије, здравства и ауторских права. Посланици нису прихватили измене Закона о буџетском систему, које је предложила војвођанска скупштина.

12.27 - Почела нова седница парламента на чијем дневном реду су измене неколико правосудних закона.

12.09 -  Парламент усвојио измене Закона о здравственој заштити и о здравственом осигурању.

11.49 - Усвојен Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварања тих обавеза у јавни дуг Србије.

11.37 - Изгласане измене Закона о ауторским и сродним правима, осигурању и приватизацији.

11.04 - Посланици усвојили Закон о јавним предузећима.

10.27 - Усвојене измене Закона о девизном пословању.

10.24 - Парламент изгласао Закон о условном отпису затезних камата.

10.10 - Посланци усвојили Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

9.20 - Почело гласање о амандманима на неколико закона из области економије и здравства, међу којима је Предлог закона о јавним предузећима.

Посланици Скупштине Србије усвојили су Закон о јавним предузећима, као и законе из области економије, здравства и ауторских права.

Закон о јавним предузећима предвиђа да се директори јавних предузећа бирају на јавним конкурсима.

За закон је гласало 123 посланика, против 43, а није гласало 16 посланика.

Тим законом укинути су управни одбори, убудуће ће постојати само надзорни одбори, а директор јавног предузећа неће моћи да буде члан политичке странке.

Усвојени закон, како је раније рекао министар финансија и привреде Млађан Динкић, омогућиће повлачење државе из управљања јавним предузећима и њихову професионализацију.

Парламент није прихватио измене Закона о буџетском систему, које је предложила војвођанска скупштина, будући да је за њихово прихватања гласало свега 15 посланика.

Изменама тог закона Војводина је тражила да се пропише да покрајини иде седам одсто укупних, а не пореских прихода из буџета Србије, како је прописано последњом изменом закона у септембру.

Представници покрајине сматрају да је тим изменама у септембру сужена основа за израчунавање буџета покрајине и да се тиме "разводњава" уставна гаранција од седам одсто средстава који из државне касе треба да оду у Војводину, као и три седмине за капиталне инвестиције.

Због коментара, који су оцењени као увредљиви, лидер ЛДП-а Чедомир Јовановић зарадио је две опомене. Још једна, и биће искључен са седнице.

Скупштина Србије усвојила је Закон о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама којим се рок плаћања за приватни сектор ограничава на 60 дана, а за државу на 45 дана.

Закон који ће почети да се примењује 31. марта 2013. године, уводи затезне камате, прекршајне казне и контролу за одговорна лица која не плаћају.

Јавна предузећа, локалне самоуправе и републички органи имаће обавезу да трезору доставе извештај о преузетим обавезама и уколико их не плате у року биће обустављена сва друга плаћања док не измире то дуговање.

Парламент је усвојио и Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга који предвиђа такозвану пореску амнестију јер је утврђено да ће онима који измире главницу дуга бити отписане камате.

Предузећа која не могу да исплате цео дуг али редовно почну да плаћају пореске обавезе имаће такође могућност да им се отпишу камате.

Плаћања путем интернета

Усвојеним изменама Закона о девизном пословању, поред осталог, омогућава се да се плаћање са иностранством може вршити не само преко пословних банака, него и преко специјализованих иностраних организација за плаћање путем интернета.

Физичким лицима је омогућено да се задужују у иностранству на рок дужи од годину дана, резидентима - огранцима страних правних лица да се задужују код нерезидента - оснивача на рок дужи од годину дана, а банкама да узимају краткорочне финансијске кредите из иностранства.

Усвојене су и измене Закона о приватизацији, којима се процес реструктурирања државних или бивших друштвених предузећа ограничава најдаље до 30. јуна 2014. године.

Држава ће преузети 13,5 милијарди динара дуга здравствених установа веледрогеријама, утврђено је Законом о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама који је усвојен у парламенту.

Дуг ће се преузети по основу набавке лекова и медицинског материјала и те обавезе биће претворене у јавни дуг.

Парламент је усвојио измене Закона о ауторском и сродним правима, којима се укида "музички динар" за занатлије.

Под занатским радњама, које убудуће неће плаћати накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретације и фонограма, подразумевају се самосталне занатске радње, као и радње у којима предузетник који се бави производном делатношћу продаје сопствене производе.

Ту накнаду угоститељски објекти ће плаћати у зависности од површине објекта и географског положаја.

Иначе, посланици би од данас требало да седе на новим местима у скупштинској сали о чему је одлучио Административни одбор.

По новом распосреду седења, две највеће политичке странке, владајућа Српска напредна странка и опозициона Демократска странка седеће у десном, односно левом делу сале из угла председавајућег.

Између њих ће бити распоређене остале посланичке групе по снази у парламенту.

број коментара 0 пошаљи коментар