Programski savet

Programski savet Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije je savetodavni organ.

Programski savet stara se o zadovoljenju interesa slušalaca i gledalaca u pogledu programskog sadržaja. Savet razmatra ostvarivanje programske koncepcije i razmatra kvalitet programskog sadržaja javnog medijskog servisa, prati sprovođenje programskih načela i obaveza utvrđenih zakonom i u vezi sa tim obaveštava, daje preporuke i predloge generalnom direktoru i Upravnom odboru RTS. Najmanje jednom godišnje organizuje javnu raspravu o programskom sadržaju javnog medijskog servisa.

Programski savet ima 15 članova koje bira Upravni odbor RTS iz reda stručnjaka u oblasti medija i medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije, a na predlog Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije. Članovi ne mogu biti nosioci javnih i političkih funkcija. Mandat članova Programskog saveta traje četiri godine i oni ne mogu biti ponovo izabrani.

UO RTS-a izabrao je, 21. 02. 2017. godine, članove Programskog saveta RTS-a . Članovi su: Mirjana Maksimović, Tijana Kasper, Želimir Gvardiol, Maja Radović, Ivona Katić, Borka Popović, Aleksandar Zagorac, Balša Đogo, Milivoje Pavlović, Predrag Obradović, Vladan Terzić, Ivan Karl (podneo ostavku 31.1.2019.),Snežana Cvetković, Vuk Žugić i Jovanka Todorović Savović.

Na konstitutivnoj sednici Programskog saveta RTS-a, održanoj 06. 03. 2017. godine, za predsednika Saveta izabran je prof. dr Milivoje Pavlović.

 

 Saopštenja Programskog saveta RTS-a

Zaključak sa XII redovne sednice Programskog saveta RTS održane 21. juna 2019. 

Saopštenje sa XI redovne sednice Programskog saveta RTS održane 24. aprila 2019. 

Saopštenje sa II zajedničke sednice programskih saveta Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine održane 28. marta 2019. godine 

 Saopštenje sa zajedničke sednice Programskih saveta RTS i RTV održane 19. oktobra 2018. u Novom Sadu 

Saopštenje sa VIII redovne sednice Programskog saveta RTS održane 27. septembra 2018. 

Saopštenje sa VI redovne sednice Programskog saveta RTS održane 26. aprila 2018.

Saopštenje sa sednice Programskog saveta 15. mart 2018. 

Dodatak Izveštaju Javne rasprave 2017- dr. Draško Ređep

Izveštaj Javne rasprave održane od 1.11. do 14.11.2017. u Novom Sadu, Leskovcu i Beogradu

Saopštenje sa V sednice Programskog saveta 25. decembar 2017.  

Saopštenje sa IV sednice Programskog saveta 26. septembar 2017.  

Saopštenje sa III sednice Programskog saveta 14. jul 2017.

Programski savet razmatrao obaveze RTS-a prema romskoj nacionalnoj zajednici, II redovna sednica 8. jun 2017.

Saopštenje sa I redovne sednice Programskog saveta - 27. april 2017.

broj komentara 0 pošalji komentar