RTS Nauka novi TV kanal - javna rasprava

Na osnovu čl. 14 Zakona o javnim medijskim servisima, JMU RTS objavljuje početak javne rasprave o predlogu za uvođenje nove medijske usluge, novog TV kanala „RTS Nauka“.

Svi zainteresovani mogu učestvovati u raspravi i svoje predloge i komentare poslati na adresu rtsnauka@rts.rs  u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Gledanost, ugled i uticaj RTS-a svakim danom raste i dobija dodatni značaj, u situaciji kada nacionalni komercijalni mediji, pod ekonomskim pritiskom i nelojalnom konkurencijom kablovskih kanala i drugih tržišnih okolnosti, odustaju od opštih programskih šema sa sadržajima od javnog interesa.

Prema svim istraživanjima, gledaoci na prvom mestu žele kvalitetan domaći program. Praktično jedini producent koji ima interes, obavezu, ali i adekvatne resurse da pokrije sve segmente društvenog života u Srbiji jeste RTS.

RTS je spreman da u javnom interesu odgovori na zahteve gledalaca i potrebe društva i televizijskog tržišta u zemlji, lansiranjem TV kanala RTS Nauka, čiji se koncept i obrazloženje nalaze dalje u tekstu. Broj zaposlenih profesionalaca, stručne redakcije, studijski i drugi tehnički kapaciteti, kao i mreža dopisništava garantuju vrhunski kvalitet programa.

Program kanala RTS Nauka u početnom periodu biće baziran na postojećoj produkciji, ali i na bogatoj arhivi RTS-a, koju čini više od 160.000 sati programa. Takođe je planirano da se namenski proizvodi i novi programski sadržaji emituju premijerno na RTS Nauci. Deo novog programa proizvodiće i nezavisne produkcione kuće na osnovu posebnog programskog konkursa, koji će biti organizovan.

Predviđeno je da se ovaj kanal distribuira preko IPTV, OTT i kablovskih distributera. RTS poseduje neophodne tehničke resurse za pripremu programa.
RTS je obezbedio plejout sistem za ovaj kanal, a digitalni
signal od RTS-a do korisnika, distribuiraće dalje operateri
sa kojima će RTS sklopiti ugovor o distribuciji.

Korisnici servisa

Razvojem tehnologije distribucije, kao i poslovnom politikom, pokazalo se da Telekom Srbije pruža adekvatnu platformu za eksploataciju programskih resursa RTS-a, i u zemlji i u inostranstvu. Tako da je inicijalna distribucija predviđena u poslovno-tehničkoj saradnji sa Telekomom Srbije.
Kanal RTS Nauka distribuiraće se kao poseban servis koji ne čini osnovni paket kanala.

Obrazloženje nove medijske usluge

Javni medijski servis želi da pružanjem nove medijske usluge, "RTS Nauka" dopuni primarnu funkciju javnog servisa, u smislu ispunjavanja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba društva i programskih obaveza predviđenih odredbama člana 7. Zakona o javnim medijskim servisima. "RTS Nauka" se pokreće pre svega:
- da unapredi istinito, blagovremeno, potpuno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana iz oblasti nauke i obrazovanja u najširem smislu;
-da doprinese nepristrasnom obrađivanju političkih, istorijskih, privrednih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, naučnih, ekoloških i drugih pitanja, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih stanovišta;
-da doprinese blagovremenom obaveštavanju o aktuelnim zbivanjima u svetu i o naučnim, kulturnim i ostalim civilizacijskim dostignućima;
-radi unapređivanja opšteg obrazovanja, zdravstvenog obrazovanja i obrazovanja u vezi sa zaštitom životne sredine;
-radi afirmisanja nacionalnih kulturnih vrednosti srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive u Republici Srbiji, kao i radi zbližavanja i prožimanja njihovih kultura;
-radi razvoja medijske pismenosti stanovništva;
-radi negovanja humanih, moralnih, umetničkih i kreativnih vrednosti;
-radi informisanja naših građana u inostranstvu, kao i pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije, preko OTT i drugih distributivnih platformi;

Programski koncept

Novi tematski kanal Radio-televizije Srbije prezentovaće naučne i obrazovne sadržaje namenjene svim građanima srpskog govornog područja.
Cilj naučno-obrazovnog tematskog kanala RTS-a jeste da savremenom gledaocu približi sadržaje iz nauke, kulture i umetnosti, tako da njihovo prisustvo učini primenljivim i korisnim u svakodnevnom životu.
U skladu sa novim tehnologijama, modernim uslovima života i promenjenim potrebama savremenog čoveka, tematski kanal RTS Nauka otkrivaće lepote nauke; promovisaće naučne činjenice, dostignuća i vrhunska otkrića; predstavljaće naučne radnike, studente i učenike sa visokim rezultatima u pojedinim naučnim oblastima, kao i domaće naučne institucije i ustanove kulture; prezentovaće globalno prihvaćene modele edukacije; promovisaće oficijelne umetničke tokove, ali i svako avangardno, eksperimentalno i inovativno stvaralaštvo; i najzad, popularisaće znanje kao nezamenljivi deo života u novom dobu. Ovaj kanal će posebnu pažnju posvetiti primeni nauke, to jest novih naučnih saznanja u svim društvenim aktivnostima, sa posebnim akcentom na privredu.

Takvim programom nauke i obrazovanja, RTS će još jednom predstaviti ozbiljnu alternativu u ukupnoj medijskoj ponudi, čime će favorizovati istinske i trajne vrednosti na kojima se temelji identitet našeg naroda.

Programska šema kanala RTS Nauka biće bazirana na bogatoj produkciji naučnog, obrazovnog, dokumentarnog i školskog programa Javnog servisa Srbije, na priznatim i nagrađivanim serijalima i emisijama, čiji autori imaju dugogodišnje iskustvo stvaranja vrhunskih televizijskih sadržaja iz domena nauke i kulture.

Neke od afirmisanih emisija i serijala RTS-a, koje će naći svoje mesto u programskoj šemi kanala RTS Nauka jesu: Svetski izazov, Istorija nauke, Sanjanje budućnosti, Naučni intervju, Kontekst, Laboratorija slavnih, Naučni kafe, Uspon ideja, Inovacije - Korak dalje, Ecce Homo, Naučni grafiti, Svet sutrašnjice.

broj komentara 0 pošalji komentar