Revizor do novembra u kontroli poslovanja RTS-a

Pod kontrolom će biti javne nabavke, zarade i honorari. Poziv revizoru uputio je Upravni odbor JMU RTS.

Generalni državni revizor, dr Duško Pejović, doneo je odluku da Državna revizorska komisija od 14. januara do 15. novembra 2019. sprovede reviziju pravilnosti poslovanja RTS-a tokom 2018.

U zaključku o sprovođenju revizije stoji da će subjekt revizije biti javne nabavke, obračun i isplate zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda kao i raspodela i uplata dobiti.

Cilj revizije je utvrđivanje da li su odluke u vezi sa primanjima i izdacima donete, a transakcije izvršene u skladu sa zakonom, propisima, ovlašćenjima i planovima.

Zaključak o sprovođenju revizije dostavljen je generalnom direktoru JMU RTS.

Prethodno je Upravni odbor uputio dopis Državnoj revizorskoj instituciji u kojem od DRI traži da sprovede kontrolu poslovanja javnog medijskog servisa.

broj komentara 0 pošalji komentar