Kandidati za generalnog direktora RTS-a

Na javnoj sednici Upravnog odbora Javne medijske ustanove danas su otvorene prijave i pročitana su imena kandidata za generalnog direktora RTS-a. Od 26 prijavljenih, devet kandidata ispunjava uslove, pet je na dodatnoj proveri, a 12 prijava je odbačeno.

Na konkurs za generalnog direktora Radio-televizije Srbije prijavilo se ukupno 26 kandidata. Devet prijavljenih ispunjava formalne uslove, a pet prijava će biti dodatno provereno. Dvanaest prijava je odbačeno.

Kandidati čije su prijave ispunile formalne uslove su: Aleksandar Crkvenjakov, Dragan Đukić, Sandra Keser, Emin Golubović, Vilibald Erić, Dragan Karadžić, Aleksandar Avramović, Dragan Bujošević i Aleksandar Milutinović.

Pet prijava će biti dodatno provereno u narednih nekoliko dana. Proveriće se da li pristigla dokumentacija odgovara uslovima konkursa, a nije moguće poslati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Kandidati čije će prijave dodatno biti proverene su: Mladen Dražetin, Stanko Crnobrnja, Saša Mirković, Branislav Guzina i Milan Nikolić.

Kandidati čije su prijave odbačene kao one koje ne ispunjavaju formalne uslove su: Aleksandar Kržavac, Filip Mladenović, Svetislav Nedeljković, Predrag Maksimović, Slobodan Orlić, Miloš Tanasković, Mioljub Krsmanović, Miodrag Popov, Igor Mihaić, Mihajlo Rabrenović, Dejan Stanković i Zoran Kusovac.

Svi kandidati čije prijave ispunjavaju formalne uslove biće pozvani na razgovor.

Predsednik Upravnog odbora RTS-a Zoran Popović rekao je da sada mora tačno da se utvrdi, što radi pravna služba, da li su dokazi o 10 godina na rukovodećim poslovima validni.

"Na osnovu toga svi koji ispune uslove i čija dokumentacija bude validna priključiće se ostalim kandidatima, ovim devet kod kojih su svi uslovi ispunjeni", naveo je Popović.

Prema njegovim rečima,  odluka o izboru direktora, po Pravilniku o izboru imenovanih lica i Statutu RTS-a,  mora biti donesena u roku od 45 dana od današnjeg dana, dakle od dana otvaranja pristiglih prijava.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije 13. februara raspisao je konkurs za generalnog direktora RTS-a.

Uslovi za raspisivanje konkursa za generalnog direktora stekli su se nakon što je Statut Radio-televizije Srbije usklađen sa novim Zakonom o javnim servisima i posle donošenja Pravilnika o izboru imenovanih lica.

broj komentara 0 pošalji komentar