Istorija RTS

Redakcija za istoriografiju se bavi prikupljanjem, sistematizovanjem i plasiranjem građe iz istorije Televizije Beograd.

Svakog radnog dana na Drugom programu emituju se dva ciklusa - Trezor: pola veka TVB i Osma vrata; a u drugoj polovini godine i emitovanje ciklusa serije Vreme televizije. U štampanoj ediciji redakcije "Prolozi za istoriju TVB", u pripremi je knjiga Dolazi televizija, i Monografija dečije redakcije, Vreme televizije.

U celokupnoj organizaciji obeležavanja jubilarne 2008. godine, Redakcija učestvuju pod sloganom "Pola veka Televizije Beograd - to je pola veka ljudi, tehnike i programa".