Srpska delegacija kod jerusalimskog patrijarha

"Ovde religija određuje sve, pa je tako Jerusalim danas multikulturalan, multireligiozan i multietnički grad izvan države", istakao je između ostalog, poglavar jerusalimske pravoslavne crkve patrijarh Teofil Treći, primivši predstavnike naučne i kulturne delegacije iz Srbije.

Predstavnike naučne i kulturne delegacije iz Srbije, tokom prvog dana boravka u Svetoj Zemlji primio je poglavar jerusalimske pravoslavne crkve patrijarh Teofil Treći.

Govoreći o istoriji Jerusalima kao o svetom centru sveta, prepoznat od svih nacija i svih zemalja, patrijarh je naglasio potrebu da budemo optimisti, jer nam je dato da vekovima verujemo u vaskrsenje Isusa Hrista.

"Mi, hrišćani, blagosloveni smo da budemo čuvari ovih svetih mesta kojima je hodao, živeo, predstavljao svoja čuda, na kraju i razapet Isus Hrist.

Ako želite da razumete šta se dešava u Svetoj Zemlji, isključiti iz glave demokratske vrednosti i shvatiti da ovde religija određuje sve, pa je tako Jerusalim danas multikulturalan, multireligiozan i multietnički grad izvan države.

Uloga Patrijaršije u Jerusalimu je da u okruženju većinskog jevrejskog i muslimanskog stanovništva održi dobre kontakte sa svim hrišćanskim crkvama i udruži snage pred mnoštvom izazova.

Na novinarsko pitanje o statusu crkava u južnoj srpskoj pokrajini, patrijarh je kazao da je to veoma važno pitanje, koje pokazuje da se suočavamo sa globalizacijom i da smo svi njene žrtve. Promovisanje tzv. liberalnih vrednosti, zapravo ima za cilj da uništi bilo kakav identitet, kulturni, religijski, jezički, i na kraju biološki.

Tokom posete, srpskoj delegaciji pridružila se i austrijska delegacija sveštenika i političara, predvođena bečkim nadbiskupom kardinalom Kristoferom Šenbornom, poglavarom crkve koja je na predlog zagrebačke nadbiskupije postavila tablu Alojziju Stepincu u Jerusalimu.

Patrijarh Tefil Treći, u prisustvu troje preživelih iz dečjih jasenovačkih logora, postavljanje table ozloglašenom kardinalu iz NDH, komentarisao je rečima:

„Ovde je reč o moći i ljudskim teškoćama. Bogu nije novo da pokaže našu, tako zajedničku, ljudsku prirodu i da nas ne oslobodi od bolesti", rekao je patrijarh Teofil Treći.

broj komentara 0 pošalji komentar