U Francuskoj se srpski uči pet decenija

Dopunsku nastavu na srpskom jeziku u Francuskoj, računajući i tradiciju nekadašnje jugoslovenske škole, obeležava poluvekovni kontinuitet postojanja. Tzv. Srpska škola u organizaciji našeg Ministarstva prosvete uspostavljena je nakon 2000.godine.

Nastava se izvodi u francuskim školama u sklopu francuskog školskog sistema, prostorijama Srpske pravoslavne crkve, prostorijama koje obezbeđuju srpska udruženja, a od 2016. i u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

"Od ove školske godine nastavu na srpskom jeziku u Francuskoj izvodi 10 nastavnika, a očekivani broj učenika je oko 680 u 36 grupa. To je najveći broj koji je dopunska nastava u Francuskoj imala u prethodnih dvadesetak godina, a posle gašenja "jugo škole".

Iz dopunske škole su od 2015. do 2019. potekle sada već prepoznatljive manifestacije: Svetosavski dani, Sportske igre, Humanitarne akcije, projekat „Obrazovni krug", Prva školska biblioteka u Francuskoj, itd.

Obezbeđujemo donacije i nagrađujemo učenike ćiriličnim knjigama, marketinški smo aktivni i imamo jaku promociju škole kroz elektronske alate i socijalne mreže. Povezujemo se sa ostalim nastavnicima koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, i negujemo saradnju i profesionalnost.

Škola ima internet stranicu Moja Srbija - to sam ja već petu godinu i školsku Fejsbuk stranicu Srpski Pariz.

Pedagoška praksa i i dosadašnja istraživanja ukazuju na to da je sve veći broj đaka srpskog porekla koji srpski jezik izučava kao strani; najmanje 20%, sa tendencijom rasta u pojedinim grupama i do 50%. Ove promene nameću i promene u metodologiji rada i udžbenicima, recimo postojeći elektronski udžbenici „Zavoda za udžbenike" namenjeni su učenju maternjeg jezika.

Otežavajuće okolnosti u radu stvaraju i restriktivne mere francuskih prosvetnih vlasti ali i druge prepreke u vidu povremenog nedostatka nastavnih sredstava i prostora, Međutim, uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije radimo na unapređenju kvaliteta rada i jačanju saradnje sa institucijama u Srbiji i van nje.

Dakle, preduzimamo sve aktivnosti, na svim nivoima, da utičemo na podizanje svesti srpskog naroda o značaju očuvanja srpskog jezika i pisma", kaže za RTS Blaženka Trivunčić, koordinator dopunske nastave u Francuskoj.

broj komentara 0 pošalji komentar