Savezova zlatna zasluga za narod

Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je, u Palati Republike, u Banjaluci, zaslužne institucije i pojedince koji su dali nemerljiv značaj očuvanju Republike Srpske.

Svojevremeno, Dobrica Ćosić je Republiku Srpsku nazivao jedinom i najskupljom ratnom pobedom srpskog naroda u drugoj polovini dvadesetog veka. Republiku Srpsku nakon tog ljudskog krvarenja ne prestaju da pogađaju tektonske političke promene u svetu i snažni seizmički talasi geopolitičkog pretumbavanja.

Njena politička egzistencija i status trajne kategorije za srpski narod nakon 26 godina danas su pred najvećim izazovima. Za zasluge u oblasti humanitarnog i duhovnog rada, doprinoseći upravo opštoj afirmaciji Republike Srpske, Savezu Srba u Rumuniji, odnosno, predsedniku Ognjanu Krstiću, dodeljena je Medalja zasluga za narod. Savezu Srba kao čuvaru kulture, tradicije i srpskog jezika podstrek i nadu u toj prosvetiteljskoj i pokroviteljskoj misiji pruža, zapravo, Republika Srpska.

Posebnu pažnju Savez Srba u Rumuniji i srpski narod nastanjen u Rumuniji posvećuje saradnji i jačanju odnosa sa maticom, a Republiku Srpsku smatra za drugu maticu, stoga su i veze neraskidive i jake, kao deo jednog jedinstvenog nacionalnog korpusa i naroda kojem pripadaju i čiju kulturu, svoj maternji jezik, bogato duhovno i istorijsko nasleđe čuvaju.

Republika Srpska je mogla da se uveri da u Srbima iz Rumunije ima prijatelje i braću koji misle na nju kada su značajna materijalna i finansijska sredstva bila upućena najugroženijim stanovnicima Republike Srpske i Srbije.

Tokom prošlih godina razvijala se značajna kulturna saradnja i zajednički projekti međusobne kulturne razmene i povezivanja, a sve u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasti materijalne i nematerijalne kulture, kao i upoznavanju naroda dve države sa kulturnom baštinom i vrednostima srpskog naroda iz Rumunije i Republike Srpske. Savez Srba u Rumuniji, kao uticajni faktor na političkom i administrativnom planu, omogućio je saradnju Banjaluke i Temišvara, tako da danas ova dva grada predstavljaju gradove pobratime i aktivno učestvuju u zajedničkim projektima. Naročito postoji namera i raspoloženje da se ovakav vid saradnje proširi i na dva Univerziteta, pogotovo što u okviru temišvarskog univerziteta deluje Odsek za srbistiku.

"Danas nam je i najlakše i najteže. Najlakše, zato što uživamo sva prava koja jedna manjinska zajednica može da uživa u Rumuniji, a najteže zato što vodimo borbu sami sa sobom. To je najteža borba. Očuvati ono što nam je zavetno i sveto, a to je srpski jezik. Verujem u našu sabornost, zajedništvo i jedinstvo. Samo tako uz naše srpske institucije i našu crkvu možemo ostvariti ove značajne ciljeve da za buduće generacije učvrstimo stubove nacionalnog identiteta, a to su vera, tradicija i pismo. Na to nas obavezuje ovo visoko priznanje, a ono je ujedno i podstrek da na tom putu istrajemo. Nije ovo samo priznanje Savezu, već i svima onima koji su predano svih ovih godina svojim radom doprineli da Savez postane institucija vredna poštovanja", izjavio je predsednik Ognjan Krstić na svečanom prijemu.

„Odlikovanja treba da budu podstrek da se svi više okupimo oko Republike Srpske", poručio je predsednik Milorad Dodik.

Za doprinose u jačanju i razvoju svesti Republike Srpske uručeni su i Orden Karađorđeve zvezde Republike Srpske drugog reda, Orden časti sa zlatnim zracima, Orden Njegoša prvog reda, Orden Njegoša drugog reda, Orden Njegoša trećeg reda i Orden Krst milosrđa.

Za naročite zasluge učvršćivanja i razvijanja odnosa između Srbije i Republike Srpske odlikovan je bivši predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić Ordenom Republike Srpske na lenti.

"Od srca vam želim samostalnost i nezavisnost", poručio je Nikolić.

Ordenom zasluge Republike Srpske sa zlatnim vencem odlikovan je proslavljeni reditelj Emir Kusturica.

"Izuzetno je važno da se naša ideja o slobodi projektuje kroz očuvanje našeg jezika, kroz očuvanje naše crkve, koji su zapravo bili paralelno vododelnica našeg naroda, i posebno Republike Srpske koja se nalazi na najzapadnijoj tački na kojoj naš narod živi", kazao je Kusturica.

broj komentara 0 pošalji komentar