Slavka Drašković direktorka Kancelarije

Tri meseca nakon osnivanja Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu za direktorku Kancelarije imenovana je dr Slavka Drašković. U delokrugu Kancelarije su jačanje veza rasejanja i organizacija dijaspore s Republikom Srbijom, poboljšanje uslova za ostvarivanje biračkog prava...

Nakon postignutog konsenzusa između koalicionih partnera Vlada Srbije je tri meseca nakon osnivanja Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu za direktorku Kancelarije imenovala dr Slavku Drašković.

Dr Slavka Drašković je bila predsednica Kongresa srpskog ujedinjenja u Srbiji. Završila je ekonomski fakultet, magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Članica je više međunarodnih i domaćih organizacija u oblasti biznisa i liderstva. Osnivač je koncepta treniranja poslovnog vođstva (Business&Executive Coaching) na Zapadnom Balkanu.

Iz osnivačke Uredbe Kancelarije

Vlada Srbije je 2. avgusta osnovala Kancelariju za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Osnivačkom Uredbom je određen delokrug rada i način uređenja Kancelarije.

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava, a odnose se na praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije, podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava i pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije.

U delokrugu kancelarije su i poboljšanje veza iseljenika i njihovih organizacija s Republikom Srbijom, njihovo informisanje o politici Republike Srbije, kao i pomoć u procesu uključivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu, u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju.

Uredba Vlade o osnivanju Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, utvrđuje da kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Sredstva za početak rada i obavljanje poslova Kancelarije, uključujući i sredstva za izvršavanje obaveza Ministarstva vera i dijaspore nastalih do prestanka rada tog ministarstva, a koja su u vezi sa poslovima koje obavlja Kancelarija, obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve, navedeno je u Uredbi.

U međuvremenu je formiran i počeo da funkcioniše Odbor za dijasporu i Srbe u regionu u Narodnoj skupštini Srbije, čiji je predsednik Aleksandar Čotrić, poslanik SPO-a.

O prioritetima Odbora za dijasporu pročitajete ovde.

Inače, Skupština dijaspore i Srba u regionu je poslednji put zasedala od 4. do 7. jula 2011. godine, a još tada su istaknuti problemi u funkcionisanju Skupštine dijaspore.

Vidovdansko okupljanje predstavnika dijaspore u Beogradu 2012. godine nije održano.

broj komentara 0 pošalji komentar