Šest decenija rada profesora Milana O. Raspopovića

Šest decenija rada profesora i nekadašnjeg direktora Matematičke gimnazije u Beogradu, Milana O. Raspopovića, obeležiće se u četvrtak, 28. novembra 2019. godine, u 18 časova, u RTS klubu, u zgradi Radio Beograda ( Hilandarska 2, ulaz iz Svetogorske ).

Profesor dr Milan O. Raspopović jedan je od osnivača, nastavnik fizike i matematike i dugogodišnji direktor Matematičke gimnazije u Beogradu.

Rođen je 6. jula 1936. godine u selu Martinići kod Danilovgrada. Gimanziju je završio u Titogradu (današnjoj Podgorici) 1955. godine. Iste godine upisao je Prirodno-matematički fakultet u Beogradu. Diplomirao je na Odseku za fiziku 1959. godine, među najuspešnijim iz svoje generacije.

Posle završenih studija fizike zapošljava se u Institutu za nuklearne nauke u Vinči. Nakon dve godine prelazi u XIV gimnaziju gde predaje fiziku do 1966. godine.

Matematička Gimnazija

Profesor Raspopović je skoro ceo radni vek (38 godina) uzidao u Matematičku gimnaziju u Beogradu. Bio je jedan od članova Matične komisije za izradu Projekta za osnivanje ove Škole. Gimnazija je počela sa radom 1966. godine, gde je do 1970. godine izvodio nastavu fizike i elektronike. Za direktora Matematičke gimnazije izabran je 1970. godine i na toj dužnosti ostaje 31 godinu, sve do odlaska u penziju 2001. godine.
Uporedo sa radom u Matematičkoj gimnaziji, profesor Raspopović uložio je veliku energiju i znanje u pisanje udžbenika. Autor je ili koautor oko 80 knjiga i udžbenika sa tiražom preko 10 miliona primeraka.

Naučno-istraživački rad profesora Raspopovića započinje u oblasti nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica. Sedamdesetih godina prošlog veka Raspopović prelazi na izučavanje odnosa konkretnih nauka (fizike) i filozofije, metodologije nauke i metodike nastave. Doktorirao je 1977. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu sa temom "Uticaj učenja i shvatanja Ludviga Bolcman na fiziku i filozofiju". U svojstvu spoljašnjeg saradnika držao je nastavu metodike fizike, istorije fizike i filozofije prirodnih nauka (fizike): u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (1981-1990), na Univerzitetu u Titogradu (1980-1990) i Filozofskom fakultetu (sada Prirodno-matematički) u Nišu (1982-2000).

Osnovna njegova naučno-filozovska istraživanja se sintetizuju u naučnim monografijama:

Fizika i dijalektika, Beograd 1974.
Ludvig Bolcman u fizici i filozofiji, Beograd, 1978.
Determinizam u nauci i filozofiji, Beograd, 1985.
Društvo, nauka i tehnika, Beograd, 1987.

Februara 2015. godine dobio je Sretenjski orden trećeg stepena za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u prosvetnoj i pedagoškoj delatnosti.

broj komentara 0 pošalji komentar