Програмски савет

Програмски савет Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије је саветодавни орган.

Програмски савет стара се о задовољењу интереса слушалаца и гледалаца у погледу програмског садржаја. Савет разматра остваривање програмске концепције и разматра квалитет програмског садржаја јавног медијског сервиса, прати спровођење програмских начела и обавеза утврђених законом и у вези са тим обавештава, даје препоруке и предлоге генералном директору и Управном одбору РТС. Најмање једном годишње организује јавну расправу о програмском садржају јавног медијског сервиса.

Програмски савет има 15 чланова које бира Управни одбор РТС из реда стручњака у области медија и медијских посленика, научника, стваралаца у области културе и представника удружења чији је циљ заштита људских права и демократије, а на предлог Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије. Чланови не могу бити носиоци јавних и политичких функција. Мандат чланова Програмског савета траје четири године и они не могу бити поново изабрани.

УО РТС-а изабрао је, 21. 02. 2017. године, чланове Програмског савета РТС-а . Чланови су: Мирјана Максимовић, Тијана Каспер, Желимир Гвардиол, Маја Радовић, Ивона Катић, Борка Поповић, Александар Загорац, Балша Ђого, Миливоје Павловић, Предраг Обрадовић, Владан Терзић, Иван Карл, Снежана Цветковић, Вук Жугић и Јованка Тодоровић Савовић.

На конститутивној седници Програмског савета РТС-а, одржаној 06. 03. 2017. године, за председника Савета изабран је проф. др Миливоје Павловић.

Извештај Јавне расправе одржане од 1.11. до 14.11.2017. у Новом Саду, Лесковцу и Београду

Саопштење са V седнице Програмског саветa 25. децембар 2017.  

Саопштење са IV седнице Програмског саветa 26. септембар 2017.  

Саопштење са III седнице Програмског саветa 14. јул 2017.

Програмски савет разматрао обавезе РТС-а према ромској националној заједници, II редовна седница 8. јун 2017.

Одлука о накнади за рад чланова Програмског савета 

Саопштење са I редовне седнице Програмског савета - 27. април 2017.

Одлука о избору чланова програмског савета ЈМУ РТС

Одлука о избору председника Програмског савета ЈМУ РТС

Одлука о избору заменика председника Програмског савета ЈМУ РТС


број коментара 0 пошаљи коментар