Правни акти

петак, 20. окт 2017, 14:27 -> 14:59

Документа о споразумном раскиду радног односа у ЈМУ РТС

Сви запослени у ЈМУ РТС који су у радном односу на неодређено време, уколико су заинтересовани, могу поднети захтев за споразумни раскид радног односа уз исплату стимулативне ...

прочитај

уторак, 21. феб 2017, 14:30 -> 14:35

Правилник о избору именованих лица

...

прочитај

среда, 18. нов 2015, 18:29 -> 18:53

Документа о споразумном раскиду радног односа у ЈМУ РТС

Обавештење за запослене о могућности споразумног раскида радног односа, уз исплату надокнаде ...

прочитај

уторак, 12. мај 2015, 11:30 -> 11:51

Одлука о избору генералног директора Радио-телевизије Србије

Управни одбор Јавне медијске установе РТС донео је на својој 58. седници, одржаној 5. маја 2015. године, одлуку о именовању Драгана Бујошевића за генералног директора Јавне ...

прочитај

среда, 03. дец 2014, 14:12 -> 11:00

Статут и унутрашња организација

Статут РТС-а. Систематизација послова Радио Телевизија Србије ...

прочитај

среда, 03. дец 2014, 10:40 -> 19:22

Документа Управног одбора

Пословник о раду Управног одбора ЈМУ РТС. Записници са УО ...

прочитај

среда, 03. дец 2014, 14:00 -> 14:59

Колективни уговор

Колективни уговор код послодавца за Јавну медијску установу Радио Телевизија Србије ...

прочитај

среда, 03. дец 2014, 14:15 -> 15:58

Остали акти

Одлука о ауторским и интерпретаторским накнадама и накнадама за филмске и телевизијске уметничке сараднике. Правилник о условима за коришћење ауторских дела, интерпретација ...

прочитај