Јавне набавке мале вредности у 2018. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

____________________________________________________________

 _

_____________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 _

_____________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________

 

_________________________________________________
____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________

 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

 _______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

_______________________________________________

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 _

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 _

__________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 

 _______________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________

 

 ____________________________________________

_____________________________________________

 

_________________________________________________

 _________________________________________________

________________________________________________

 

___________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 __________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

број коментара 0 пошаљи коментар