Јавне набавке мале вредности у 2017. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

_______________________________________________ 

 

 _______________________________________________

 _________________________________________________

 ________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

______________________________________________________

 

__________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

________________________________________

 

______________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_________________________________________________________--

 

________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

______________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

___________________________________________________

 

__________________________________________________

 

___________________________________________________

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

______________________________________________________

 ______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 ________________________________________________________

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

__________________________________________________________

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________