Конкурси за суфинансирање пројеката организација из дијаспоре и региона

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало је конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, односно Срба у региону, а оба ће трајати до 30. марта 2018. године.

Предмет Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих области:

-Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту - скраћено: ШКОЛЕ.

-Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба изван матичне државе - скраћено: КЊИГЕ.

-Подршка организовању манифестација, омладинско - спортских и културно - уметничких догађаја и приредби у иностранству и матичној држави- скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

-Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима изван матичне државе - скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.

-Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у иностранству - скраћено: ИЗДАВАШТВО.

-Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р. Србије и Срба изван матичне државе (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) - скраћено: СТАТУС.

-Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р. Србије и Срба изван матичне државе - скраћено: ЕКОНОМИЈА.

Право учешћа на конкурсу имају:

1) организације, удружења грађана припадника српске заједнице у иностранству;

2) регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу немају директни или индиректни корисници буџетских средстава, појединци и привредни субјекти.

Реализација пројекaта предвиђена је до 28. фебруара 2019. године.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 55.000.000 (словима: педесет пет милиона) динара и то: 5.000.000. (словима: пет милиона) динара за програмске активности 0001 и 50.000.000 (словима:педесет милиона ) динара за програмске активности 0002.

Предмет Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих области:

-Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту - скраћено: ШКОЛЕ.

-Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба у региону - скраћено: КЊИГЕ.

-Подршка организовању манифестација, омладинско - спортских и културно - уметничких догађаја и приредби у региону и матичној држави- скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

-Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима у региону - скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.

-Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у региону - скраћено: ИЗДАВАШТВО.

-Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р Србије и Срба у региону (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) - скраћено СТАТУС.

-Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р Србије и Срба у региону - скраћено ЕКОНОМИЈА.

Право учешћа на конкурсу имају организације, удружења грађана припадника српске заједнице из региона и регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу немају директни или индиректни корисници буџетских средстава, појединци и привредни субјекти.

Реализација пројекaта предвиђена је до 28. фебруара 2019. године.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 55.000.000 (словима: педесетпет милиона) динара и то: 5.000.000.(словима:пет милиона) динара за програмске активности 0001 и 50.000.000 (словима: педесет милиона ) динара за програмске активности 0002.

Сви обрасци за конкурсе доступни су на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону dijaspora.gov.rs.

Конкурси се објављује на интернет страници Министарства спољних послова mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону dijaspora.gov.rs. 12. марта 2018. године, и у листу Вести.

Све детаље о начину достављања пројеката можете наћи на сајту Министарства спољних послова и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону.

 

број коментара 0 пошаљи коментар