Извештаји и публикације 2017.

Преглед публикација Центра за 2017.годину

ПРИКАЗИ И ПРЕГЛЕДИ

1.  Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у децембру 2016.године

2.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у 2016.години

3.  Сузана Јовановић, Гледаност телевизијских програма с националном покривеношћу у 2016.години

4.  Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у децембру 2016.године

5.  Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у јануару 2017.године

6.  Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јануару 2017.године

7.  Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у фебруару 2017.године

8.  Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у фебруару 2017.године

9.  Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у марту 2017.године

10. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у марту 2017.године

11. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у априлу 2017.године 

12. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у априлу 2017.године

13. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у мају 2017.године

14. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у мају 2017.године

15. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у јуну 2017.године

16. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јуну 2017.године

17. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у првих шест месеци 2017.године

18. Сузана Јовановић, Гледаност ТВ програма с националном покривеношћу у првих шест месеци 2017.године

19. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јулу 2017.године

20. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у јулу 2017.године

21. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијски програма с националном покривеношћу у августу 2017.године

22. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у августу 2017.године 

23. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у септембру 2017.године 

24. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у септембру 2017.године

25. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у октобру 2017.године

26. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у октобру 2017.године

27. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у новембру 2017.године

28. Андреа Копривица, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у новембру 2017.године 

 

  АНАЛИЗЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ СВРХЕ

1.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у децембру 2016.године

2.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у јануару 2017.године

3.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у фебруару 2017.године

4.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у марту 2017.године

5.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у априлу 2017.године

6.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у мају 2017.године

7.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у јуну 2017.године

8.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у јулу 2017.године

9.  Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у августу 2017.године

10. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у септембру 2017.године

11. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у октобру 2017.године

12. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у новембру 2017.године

 

 

ИЗВЕШТАЈИ И СТУДИЈЕ 

1.  Славица Јосифовић, Нада Сенић, Препознатљивост ТВ лица РТС-а

2.  Нада Сенић, Славица Јосифовић, Структурална обележја Дневника 2 РТС-а и ХРТ-а

3.  Нада Сенић, Славица Јосифовић, Структурална обележја Дневника 2 РТС-а и ХРТ-а, презентација 

 

 

број коментара 0 пошаљи коментар