Vizija

Konkursi EU u oblasti kulture

2018. godina je proglašena godinom kulturnog nasleđa, čemu EU posvećuje posebnu pažnju na svim nivoima, od lokalnih do globalno-evropskog, zbog čega je aktuelizovanje ove teme i u Srbiji veoma važno.

Konkursnu oblast EU iz oblasti kulture, u Srbiji koordinira Desk Kreativna Evropa, kao program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnih delatnosti, koji promovišući i inicijative audiovizuelnog sektora populariše razvoj, distribuciju i dostupnost audiovizuelnih dela. Obzirom da postoje predrasude oko konkursne procedure, jer se ona svakako razlikuje od sličnih praksi na nacionalnom nivou, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska KE će u današnjem gostovanju u „Viziji" objasniti šta je suštinski bitno za apliciranje za sredstva EK u oblasti kulture.

Emisiju uređuje i vodi mr Ljubica Krminac.

broj komentara 0 pošalji komentar
Vizija Vizija

Autor:
Beograd 202

Socio-kulturološki magazin, koji prati savremene društvene fenomene. Emisiju uređuju mr Ljubica Krminac (kultura) i Aleksandra Glovacki (umetnost). [ detaljnije ]