Sveti hram

Bogoslužbeno mesto naziva se crkvom (naosom, hramom).

"Ova dvostruka upotreba reči crkva koja znači i hrišćansku zajednicu i zdanje gde se poštuje Bog, po sebi ukazuje na funkciju i prirodu pravoslavnog hrama: da bude mesto Liturgije, mesto gde zajednica vernih ostvaruje sebe kao Crkvu Božiju, kao duhovni Hram... Središnja ideja je ta da je hram Božiji nebo na zemlji, mesto na kome kroz učestvovanje u Svetoj Liturgiji Crkve mi ulazimo u opštenje (zajednicu) sa vekom koji dolazi, sa Carstvom Božijim", piše protojerej dr Aleksandar Šmeman u knjizi "Liturgija i život".

U današnjoj emisiji, sa gostom Jovanom Blagojevićem, teologom, razgovaramo o istoriji i smislu hrama, počev od hrama na drevnom, predbiblijskom Orijentu, preko Starog zaveta, do poimanja hrama u Novom zavetu.

Autor i voditelj: Dušanka Zeković

broj komentara 0 pošalji komentar