Čekajući vetar

Ekološki magazin

Partija za životinje u holandskom parlamentu ima pet poslanika, a glavna motivacija je zaštita interesa slabih od navodnog prava najjačih. U svom radu drže se četiri načela, a to su: saosećanje, održivost, lična sloboda i lična odgovornost. Dočekani sa podsmehom, sada su stranka sa kojom se ozbiljno razgovara i koja ima sve više pristalica.

U apsolutnoj vladavini fosilnih goriva, udeo sistema daljinskog grejanja na obnovljive izvore energije u Srbiji je manji od 0,40 odsto. Može li bolje i kakva su iskustva Banja Luke čiji se građani već drugu sezonu greju na biomasu?

Sada je i kod nas dostupna besplatna aplikacija koja otkriva štetne hemikalije u proizvodima koje svakodnevno upotrebljavamo i pomaže nam da odaberemo bezbedniju alternativu. Da bi nam bila što korisnija, potrebno je da pomognemo u punjenju baze jednostavnim slanjem upita kompanijama o proizvodima koji nas interesuju, a koji još nisu na spisku. Instalirajte Scan4Chem.

Decembar je period kada brojna domaćinstva kupuju ribu. Najveći postotak rečne ribe dolazi sa velikih šaranskih ribnjaka, koji su ujedno i staništa ptica, a onda i delovi lovišta. Na liske, patke i guske puca se olovnom sačmom, pa svake godine više od dvadeset miliona olovnih kuglica dospeva u životnu sredinu. Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije podseća da je olovo visokotoksičan metal koji ugrožava zdravlje i poziva građane na oprez, a odgovorne na poštovanje zabrane korišćenja olovne sačme na vodenim staništima.

Autor i voditelj emisije je Aleksandra Vukićević.  

broj komentara 0 pošalji komentar