Znakovi

Goran Škofić "Interspace", galerija Doma omladine Beograda

Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Beogradu, porečki umetnik Goran Škofić se predstavio s dva ambijentalna rada koji veoma dobro odražavaju kako njegov umetnički opus tako i koncepcijski oslonac. Kroz radove "Set Up" i "Blackout" on je predstavio svoje viđenje odnosa realnog i irealnog, istine i laži, stvarnog i medijskog sveta, gde je fokus svog istraživanja stavio na dodirne tačke ta dva sveta. Tačnije rečeno, ukazao je na to kako lako istina postaje laž, i obratno; kako realnost postaje fikcija, i obratno.

Polazište Škofićevih radova jeste stvarni život koji raznim tehničkim i tehnološkim, produkcijskim i postprodukcijskim procesima postaje novi "stvarni život". U tim stvarnostima pojedinac ima glavnu ulogu - čovek je protagonista oba života, čime on postaje i glavni manipulator ali i onaj koga manipulišu. Iako je najčešće sam akter performansa i video radova, Škofić predstavljanjem sopstvenog "ja" ne artikuliše konkretni identitet već u sebe integriše društvene reprezentacije i artikulacije društvenosti, čime uspostavlja dijalog s publikom, tj. komunikaciju s društvom. Škofić deluje u području između prostora (Interspace) kao svojevrsni diverzant obe realnosti.

Goran Škofić je diplomirao na odseku za film i video na Umetničkoj akademiji u Splitu 2005. Izlagao na više od 30 samostalnih i na velikom broju grupnih izložbi i festivala u Hrvatskoj i inostranstvu. Boravio na umetničkim rezidencijama u Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji, SAD i Brazilu. Nosilac je i mnogobrojnih nagrada za svoje umetničko delovanje.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović.

broj komentara 0 pošalji komentar