Gozba

Mediji i usamljenost

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitkau Beogradu održana je nedavno Interdisciplinarna naučna konferencija sa temom FILOZOFIJA MEDIJA: MEDIJI I USAMLjENOST 2019.

U obrazloženju teme ovogodišnjeg skupa koji se već može smatrati tradicionalnim, stoji da je „razvoj novih medija i digitalnih tehnologija reaktualizovao problem usamljenosti u savremenom društvu." Savremene društvene mreže i različite platforme za komunikaciju intenzivirale su opštenje među ljudima, ali uprkos tome, u isto vreme ljudi postaju sve usamljeniji, mada ne žele da budu usamljenici. Takva situacija privlači mnoge istraživače, a na konferenciji su razmatrani različiti aspekti odnosa medija i usamljenosti.

U ponedeljak, 07.10.2019. godine razgovaramo sa Draganom Ćalovićem, profesorom na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu i članom programskog odbora ove konferencije.

Autor: Aleksandar Lukić 

broj komentara 0 pošalji komentar