Znakovi

Miško Šuvaković "Neoavangarda i konceptualna umjetnost u Hrvatskoj", DAF, Zagreb

U saradnji s zagrebačkom izdavačkom kućom "DAF", dr Miško Šuvaković je objavio knjigu "Neoavangarda i konceptualna umjetnost u Hrvatskoj" kojom daje uvid u dešavanja na hrvatskoj i jugoslovenskoj umetničkoj sceni šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.

Knjiga "Neoavangardna i konceptualna umjetnost u Hrvatskoj" nije istoričarsko-umetnički pregled, kao ni kritička studija, već bi se pre moglo govoriti o teorijskom razmatranju pitanja koja su Modernu uvela u mnogobrojne procese od samoispitivanja do negiranja, sa mnogobrojnim varijetetima između, a što je otvorilo puteve razvoja postmoderne i savremene umetnosti. Neposredni povod za pisanje ove knjige jeste sve veća zainteresovanost inostranih institucija i galerista za dela aktera ove scene.

Šuvaković u ovoj knjizi markira pojave i pojedince, kontekstualizuje ih s društveno-političko-idejnim okolnostima koji su izvršili reviziju modernističkog projekta. U suštini, knjiga se bavi idejom da su taktičke prakse radikaliziovanih neoavangardi i konceptualne umetnosti težile "napuštanju umjetnosti", te otvaranju prozora i vrata ateljea, galerija, kulturnih centara i muzeja prema spoljašnjem prostoru - svetu oko nas (njih).

To je značilo da se načinio nagli i (povremeno) brutalni a povremeno nežni otklon od carstva "unutrašnje nužnosti" ka konceptualističkom idealu s kraja šezdesetih godina izrečenog u frazi "Live in Your Head". Napuštanje umetnosti, naravno, nije značilo da je umetnost odbačena u ime nečega drugog - značilo je da je pokrenut trajni proces preispitivanja svrhe i funkcije umetnosti u društvu.

Gost emisije biće prof. dr Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović.

broj komentara 0 pošalji komentar