Rečeno i prećutano

INTERNO RASELjENI DVADESET GODINA KASNIJE - MALIM KORACIMA NAPRED

Pre dvadeset godina, kada je po završetku bombardovanja sa Kosova krenula vojska, sa njom je krenuo i ogroman talas lokalnog stanovništva. Najviše Srbi, potom Romi, Bošnjaci... Prema podacima iz oktobra prošle godine u Srbiji, ne računajući teritoriju Kosova, živi oko 200 hiljada interno raseljenih lica. Od tog broja, 68.514 lica nema odgovarajuće stambeno rešenje i adekvatne prihode kojima bi mogli da obezbede sebi krov nad glavom. Dvadeset godina posle, ovi ljudi žive veoma teško, bez velike nade da će se vratiti svojim kućama ili trajno rešiti svoj status. Iako Komesarijat za izbeglice čini ogromne napore, njihova pomoć je mala spram potreba ovih ljudi.

U emisiji Rečeno i prećutano, razgovaramo o interno raseljenima sa Dejanom Milisavljevićem, savetnikom u Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije i Markom Vasiljevićem, koordinatorom za zagovaranje u Inicijativi A11.

Autor i voditelj Svetlana Jajić

broj komentara 0 pošalji komentar