Rečeno i prećutano

INTEGRACIJA SOCIJALNO OSETLjIVIH GRUPA

Kroz razgovor o mogućim modalitetima integracije socijalno osetljivih grupa biće predstavljeni njihov aktuelni status, problemi i potrebe. Kakav je institucionalni i vaninstitucionalni odnos socijalnog okruženja prema pripadnicima ovih grupa, a kakav bi trebalo da bude, kao i koliki je socio-kulturološki značaj integracije socijalno oseljivih grupa, teme su današnje emisije.

Sagovornici će biti:
Marko Tošić, iz Centra za integraciju mladih,
Boban Veličković, iz Udruženja slepih i slabovidih „Gledamo srcem" i
Goran Rojević, predstavnik humanitarne organizacije za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce".

Urednik i voditelj: mr Ljubica Krminac.

broj komentara 0 pošalji komentar