Hipokratija

Život u svetu zvuka, buke i malo tišine

Gost emisije je gospođa dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor Elektrotehničkog fakultata u Beogradu, na Katedri za telekomunikacije, za predmete u oblasti akustike. Kao honorarni profesor predaje na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pri Katedri za dizajn zvuka i na Arhitektonskom fakultetu učestvuje u delu nastave koji je posvećen akustičkom komforu.

Svetska zdravstvena organizacija definisala je buku kao treći po značaju
ekološki zagađivač čovekove sredine. Smatra se da je 60% populacije u
Evropi izloženo povećanom nivou buke i da to na razne načine ugrožava zdravlje ljudi. Savremeni način života, pre svega u urbanim sredinama, doneo je veću koncentraciju ljudi, saobraćaja, svima su postali dostupni veoma moćni audio-uređaji, povećala se buka od komšija i iz spoljašnje sredine, a sa druge strane, porasla su i naša očekivanja u pogledu svega što čini akustički komfor. Tako su su pojavili novi izazovi u domenu ostvarivanja potrebne zvučne izolovanosti, privatnosti.

Laboratorija za akustiku na Elektrotehničkom fakultetu ima veoma dugu
tradiciju u negovanju akustike kao specifične multidisciplinarne oblasti koja se bavi zvukom. Zvuk nije fizička pojava nezavisna od čoveka. Zbog toga se Laboratorija, osim fizičkim osobinama zvuka, bavi i svim fenomenima koji se u životu čoveka dovode u vezu sa zvukom. Čovek ima sposobnost kontrolisanog generisanja zvuka da bi njime saopštio svoje misli, osećanja ili se umetnički izrazio, a istovremeno ima odgovarajuće čulo kojim može da dešifruje različite informacione slojeve koje zvuk nosi. Ova laboratorija predstavlja mesto okupljanja ljudi koji se na razne načine bave zvukom, od inženjera do umetnika.

Mi živimo i stvaramo u svetu zvukova, on je svuda oko nas. Iako je civilizacija, generalno, okrenuta vizuelnom, opseg zvučnih informacija koje čovek može da generiše - ali i prima- slušajući zvuk, veoma je velik i slojevit, i nadmašuje opseg informacija koje prima čulom vida.

Bilo kojom temom da se bavimo kada je zvuk u pitanju, moramo da budemo

svesni da postoji više suštinski, informaciono i značenjski različitih aspekata zvuka. Za neke je zvuk prevashodno govor kao sredstvo
komunikacije, za druge je to muzika kao moćno izražajno sredstvo, za treće je to zvuk koji nam daje informacije o prostoru u kome se krećemo i o dešavanjima u njemu. Zato o zvuku možemo da razmišljamo sa aspekta prenosa informacija, u esteskom domenu ili, danas sve više, u ekološkom domenu. Zvuk, buka i tišina, tri su pojavna oblika bilo o kakvom sadržaju da je reč: zvuk kao nešto što želimo da čujemo, buka kao neželjeni zvuk, i tišina kao dobar i loš saučesnik u tim procesima. Analitičko, holističko, semantičko slušanje...

Emisiju pripremaju prof. dr Momčilo B. Đorđević i prof. dr Aleksandar Petrović.

broj komentara 0 pošalji komentar