Solaris

Tema emisije: Zemljina podzemna biosfera

Sagovornica: prof. dr Tanja Berić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Podzemna prostranstva naše planete su, prema narastajućim naučnim saznanjima, dom mnogobrojnih raznolikih mikroorganizama čija se ukupna masa trenutno procenjuje na dvadesetak milijardi tona. Međunarodni projekat „Duboka ugljenična opservatorija", u kojem učestvuje 1200 naučnika iz 52 zemlje sveta, kao osnovni cilj ima bolje upoznavanje i razumevanje života u dubinama Zemlje. U tome im pomažu bušotine pod morem i na kopnu, među kojima one najdublje premašuju pet kilometara. Naučnici se nadaju da će na taj način biti u mogućnosti da stvore znatno potpuniju sliku o životu na Zemlji, njegovoj prilagodljivosti i složenim ekološkim međuzavisnostima, kao i vezama između žive i nežive prirode. Dublje poimanje zemaljskog života svakako nije bez značaja i za buduće potrage za potencijalnim životom drugde u vasioni ili, što je još značajnije, za opštim načelima koja bi mogla da važe za svekoliki život u kosmičkom kontekstu.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Vladimir Penđer
Autor emisije: Srđa Janković

 

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]