Visine

Johan Adolf Hase: oratorijum „Sveti Petar i Sveta Marija Magdalena"

Ovo ostvarenje bilo je vrlo popularno među Haseovim savremenicima, a poznato je da je i K.F.E.Bah posedovao kopiju njegove partiture. Napisano je za soliste, ženski hor, gudače i kontinuo, a tekst je na latinskom jeziku. Tematika je fokusirana na događaje posle Isusove smrti, a primenjen je zamišljeni dijalog koji  dramatizuje osećanja biblijskih ličnosti: Petra, Marije Magdalene, Marije Kleopove, Salome iz Galileje i Josifa iz Arimateje.

Urednik emisije: Ana Ćirica

broj komentara 0 pošalji komentar
Visine Visine

Autor:
Bojana Žižić, Ivana Komadina, Gorica Pilipović, Maja Čolović Vasić, Zorica Premate i Ana Ćirica.

Na kraju programa,  u VISINAMA predstavljamo  meditativne  i duhovne kompozicije autora svih konfesija i epoha. [ detaljnije ]