Od zlata jabuka

Prenošenje narodne pesme, njeno variranje, menjanje...

Prenoseći se usmenim putem, pesma se menjala, te je tako dolazilo do stvaranja sličnih pesama - varijanata. Ove zakonitosti je još u 19. veku zapazio Vuk Karadžić, iznevši lucidna promišljanja u predgovorima svojih zbirki narodnih pesama. Mi smo zavirili u te zbirke, pregledali nekoliko stotina zabeleženih primera i odabrali devet pesama koje su i danas poznate zahvaljujući savremenim interpretacijama.

Uporedili smo tekstove koje je Vuk zapisao sa stihovima istih tih pesama u aranžmanima za glas i ansambl, snimljenih tokom 20. veka. Na taj način je moguće videti šta je pesmi dodato ili oduzeto u procesu njenog prenošenja "od usta do usta", u vremenskom razmaku od oko 150 godina, od "Male prostonarodne slavenoserbske pjesnarice" (1814) i prve knjige "Narodnih srpskih pjesama" (1824), do snimaka stvaranih, najčešće za potrebe Radio Beograda, počev od četrdesetih godina prošlog veka.

Autor i voditelj: Marija Vitas

broj komentara 0 pošalji komentar