Od zlata jabuka

Turci - svakodnevni život i običaji na Zapadnom Balkanu

Govorimo o Turcima u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini iz perioda osmanskog carevanja, o njihovom životu i običajima, u kojima se može uočiti bliskost sa južnoslovenskim kulturama i tradicijama.

Pričamo o prelascima iz jedne u drugu veru, pobratimstvu, običajima uoči Božika, svetkovini Edrlez, telalima i dobošarima, legendama o turbetima...

Autor i voditelj: Marija Vitas

broj komentara 0 pošalji komentar