Od zlata jabuka

Misteriozna Deveta knjiga


Proleća 2017. Narodna biblioteka Srbije je objavila deveti tom „Narodnih igara", čime je zaokruženo kapitalno delo Danice i Ljubice Janković, prvih žena koje su se u Srbiji bavile etnomuzikologijom i etnokoreologijom.
Rad na proučavanju tradicionalnog narodnog plesa sestre Janković su započele tridesetih godina 20. veka, i do 1952. zajedno su objavile sedam tomova "Narodnih igara".

Nakon smrti Danice (1960), Ljubica je sama nastavila rad na građi koju su zajedno prikupljale. Godine 1964. izašla je osma knjiga, a bio je pripremljen za štampu i rukopis devete knjige, koja međutim neće ugledati svetlost dana ni za Ljubičina života.

Kada je Ljubica preminula (1974), zaostavština sestara Janković je testamentom pripala Narodnoj biblioteci Srbije, u kojoj je ustanovljen njihov Legat. Kako je izričita želja Ljubice bila da se građa iz njihove zaostavštine ne objavljuje 40 godina od trenutka njene smrti, ova bogata kolekcija je dugo ostala van domašaja javnosti.

O Devetoj knjizi, Legatu sestara Janković i prigodnim temama, razgovarali smo sa priređivačem knjige, bibliotekarom Veliborom Prelićem.

Autor i voditelj: Marija Vitas

broj komentara 0 pošalji komentar