Solaris

Tema emisije: Nova istraživanja u neuronaukama

Sagovornica: dr Kosara Smiljanić, Institut za biološka istraživanja „Dr Siniša Stanković", Odeljenje za neurobiologiju

Iako ne baš najsrećnije odabran s leksičkog stanovišta, termin „neuronauke" danas uobičajeno označava interdisciplinarno područje koje objedinjuje istraživanja o najrazličitijim aspektima evolucije, razvića, strukture i funkcije nervnog sistema, njegovim unutrašnjim i spoljašnjim vezama i interakcijama, kao i širokim implikacijama činjenica koje nam takva istraživanja otkrivaju.
U Beogradu je 26. i 27. oktobra ove godine održan Sedmi kongres Društva za neuronauke Srbije sa međunarodnim učešćem, organizovan u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Predavanja na ovom značajnom naučnom skupu dotakla su se neurodegenerativnih bolesti, problema neuroinflamacije, odnosa između centralnog nervnog sistema i periferije, neuronskih mehanizama u osnovi ponašanja, kao i ključnog, sveobuhvatnog koncepta u neuronaukama - koncepta plastičnosti.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Nenad Đorđević
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]